Przejdź do treści głównej

Nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu (Interreg Polska - Słowacja)


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2017-05-05 07:28

4 maja 2017 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów  dla drugiej osi priorytetowej Programu „Zrównoważony transport transgraniczny”,  celu szczegółowego: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi".

Termin składania wniosków

Nabór trwa do 30 czerwca 2017 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2017 roku.

Sposób składania wniosków

Wnioski w programie Interreg V-A Polska-Słowacja są wypełniane w dwóch językach: polskim oraz słowackim i składane są w postaci elektronicznej przy użyciu generatora wniosków on-line dostępnego na stronie www.eplsk.eu.

Po przesłaniu wniosku należy wygenerować i wydrukować dokument„Potwierdzenie przesłania wniosku o dofinansowanie do rejestracji”. Wydrukowany dokument, w celu potwierdzenia jego ważności, musi podpisać partner wiodący (osoba wskazana we wniosku). Następnie skan  dokumentu należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@plsk.eu najpóźniej do 30 czerwca 2017roku.

Potwierdzenie musi zostać wysłane w czasie trwania naboru. Dokument wysłany po terminie naboru zostanie odrzucony, a wniosek o dofinansowanie nie zostanie zarejestrowany.

Więcej informacji wraz z kompletem dokumentów do pobrania znajduje się na stronie programu w zakładce ogłoszenia o naborach.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś