Przejdź do treści głównej

Polityka spójności po 2020 r.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2018-06-12 08:56

interreg

Na okres obowiązywania następnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027 Komisja Europejska proponuje unowocześnić politykę spójności – główną politykę inwestycyjną UE i jeden z jej najbardziej konkretnych przejawów solidarności.

Dzięki budżetowi w wysokości 373 mld euro na lata 2021 – 2027 w ramach przyszłej polityki spójności możliwe są inwestycje, które pomogą w niwelowaniu różnic między regionami członkowskimi UE. Środki będą przepływały do tych regionów, które najbardziej potrzebują nadrobić zaległości rozwojowe w stosunku do pozostałej części Unii Europejskiej.

Główne elementy wniosku Komisji dotyczącego unowocześnienia polityki spójności:

1. Koncentracja na kluczowych priorytetach inwestycyjnych: Większość inwestycji będzie przeznaczona na innowacje, wsparcie małych przedsiębiorstw, technologie cyfrowe i modernizację przemysłu.

2. Polityka spójności dla wszystkich regionów i bardziej zindywidualizowane podejście do rozwoju regionalnego.

Polityka spójności na lata 2021-2027 opowiada się za Europą, która wspiera strategie rozwoju na szczeblu lokalnym. Organy lokalne, miejskie i terytorialne będą bardziej zaangażowane w zarządzanie funduszami UE, a zwiększanie stopy współfinansowania jednocześnie zwiększy poczucie odpowiedzialności za projekty finansowane przez UE w regionach i miastach.

3. Bardziej klarowne przepisy oraz bardziej elastyczne ramy

  • Upraszczanie dostępu do funduszy: Komisja proponuje, aby w długoterminowym budżecie UE przepisy zostały pozbawione ich zawiłości, aby ograniczono obciążenia administracyjne i wprowadzono lżejsze procedury kontroli dla przedsiębiorców korzystających ze wsparcia UE.
  • Jednolity zbiór przepisów: siedem funduszy UE wdrażanych w partnerstwie z państwami członkowskimi („zarządzanie dzielone”) zostało objętych jednym zbiorem przepisów, co ułatwi pracę zarządzających programami w ramach funduszy UE. Nowe ramy prawne umożliwią też tworzenie bardziej skutecznych powiązań z innymi unijnymi programami.
  • Dostosowanie do potrzeb: nowe ramy połączą również stabilność niezbędną do długoterminowego planowania inwestycyjnego z odpowiednim poziomem elastyczności na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń (w obrębie funduszy UE będzie istniała możliwość przesunięcia ograniczonej ilości środków).

4. Wzmocnienie powiązania z europejskim semestrem na potrzeby poprawy otoczenia inwestycyjnego w Europie.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś