Przejdź do treści głównej

Przygotowywanie aplikacji projektowej – najważniejsze wskazówki (Interreg Europa)


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2017-04-14 11:21

Trzeci nabór wniosków projektowych w programie Interreg Europa rozpoczął się 1-go marca i potrwa do 30-go czerwca 2017 r. W celu zwiększenia szans na przygotowanie wysokiej jakości aplikacji, przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu określili 5 najważniejszych wskazówek, których przestrzeganie zacznie ułatwi osiągnięcie sukcesu.

Podane rady bazują na doświadczeniach Wspólnego Sekretariatu związanego z oceną wniosków złożonych podczas poprzednich naborów:


                                                                                      Bądź selektywny

W celu zagwarantowania dobrych wyników, w miarę możliwości należy wybierać partnerów takich jak władze publiczne, ponieważ są one bezpośrednio odpowiedzialne za politykę, której dotyczy projekt. W przypadku każdego potencjalnego partnera, który nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za przedmiotowy instrument polityki, należy ściśle kontrolować ich rolę w opracowywaniu lub wdrażaniu tego instrumentu. Zdolność partnera dot. wpływu na politykę w praktyce musi być jasno wyjaśniona w formularzu wniosku.
Ponieważ Interreg Europa obejmuje wszystkie 28 krajów UE, Norwegię i Szwajcarię, ważne jest, aby wykraczać poza granice kraju i wybierać partnerów z różnych stron Europy. Równie ważna jest równowaga pomiędzy mniej i bardziej rozwiniętymi regionami, ponieważ program realizuje Politykę Spójności UE.


Spotkaj się ze swoimi partnerami

Po określeniu składu partnerstwa, ważne jest wzajemne spotkanie jeszcze przed złożeniem aplikacji projektowej. Osobisty bądź wirtualny kontakt umożliwia określenie wzajemnych oczekiwań związanych z realizacją projektu. Spotkanie można potraktować jako okazję do sprawdzenia partnerów pod kątem ich zaangażowania w projekt i motywacji. Należy pamiętać, że lepiej stracić słabego partnera niż borykać się z problemami związanymi z nieskuteczną realizacją projektu.


Bądź konkretny

Podczas wypełniania formularza aplikacyjnego, za wszelką cenę należy unikać ogólnych i niejasnych informacji. Instrumenty polityki są podstawą projektu, więc koniecznością jest zaprezentowanie dogłębnej wiedzy na temat ich treści i struktury w sekcji B formularza wniosku. Brak koncentracji na działaniach jest słabością aplikacji, dlatego należy zadbać o ścisłe opisanie treści omawianych polityk, ogólnych problemów i konkretnego celu projektu.


Nie wyważaj otwartych drzwi

Należy pamiętać, że w ramach programu zatwierdzonych zostało już około 130 projektów. To oznacza, że składając nową aplikację koniecznością jest sprawdzenie czy projekty o podobnej tematyce nie zostały już zatwierdzone podczas pierwszego lub drugiego naboru. Jeśli tak jest, istnieje potrzeba wykazania cech wyróżniających projekt na tle innych. Być może przygotowywany projekt dotyczy konkretnego aspektu poruszanego już wcześniej tematu. Można też zaangażować nowe regiony w realizację projektu. Niezależnie od tego trzeba odwołać się do istniejących i poprzednich projektów w formularzu zgłoszeniowym, oraz wykazać innowacyjny charakter przygotowanej propozycji.


Proś o pomoc

Niemniej ważne jest korzystanie z możliwości uzyskania pomocy z rąk przedstawicieli Wspólnego Sekretariatu i Krajowego Punktu Kontaktowego. Istnieje możliwość udziału w sesjach pytań i odpowiedzi, wypróbowania narzędzi służących poszukiwaniu partnerów i pomysłów projektowych, obejrzenia filmów instruktażowych, skorzystania ze strony FAQ oraz uczestnictwa w wydarzeniach, warsztatach czy seminariach internetowych.
Możliwe jest również uzyskanie indywidualnej opinii dotyczącej tematyki przygotowywanego projektu, co stanowi idealną okazję do zidentyfikowania i przedyskutowania ewentualnych słabych stron przygotowywanych aplikacji z przedstawicielami odpowiedzialnymi za proces oceniania.

Wreszcie, należy przeczytać szczegółowo zasady składania aplikacji. Około 1/3 złożonych dokumentów podczas pierwszego naboru wniosków projektowych nie przeszła pomyślnie oceny formalnej. Szczegóły dot. zasad aplikowania dostępne są w dokumencie programowym.


Więcej na temat trzeciego naboru wniosków projektowych.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś