Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 79 wiadomości z wszystkich 354 dla zadanych warunków: kategoria: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020;

Zatwierdzono Raport Programu Współpracy Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Komitet Monitorujący zatwierdził Raport Końcowy z postępów realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Raport zawiera najważniejsze informacje na temat postępów rzeczowych w realizacji Programu, informacje finansowe, informacje na temat wykorzystania alokacji, a także analizę postępów we wdrażaniu Programu.

| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Zakończona ocena formalna i kwalifikowalności złożonych wniosków na projekty w ramach II i III osi priorytetowej (Interreg Polska - Słowacja)

Zakończyła się ocena formalna i kwalifikowalności wniosków na projekty w ramach:

  •  II osi priorytetowej, cel szczegółowy: „Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego”
  • III osi priorytetowej: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Nabory wniosków w II i II osi Interreg Polska - Słowacja zakończone

W dniu 30 listopada 2016 r. zakończył się nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Zrównoważony transport transgraniczny celu szczegółowego Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego oraz dla trzeciej osi priorytetowej Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Dobiega końca nabór w II i III osi priorytetowej programu Interreg Polska - Słowacja

30.11. 2016 upływa termin składania wniosków w naborze w ramach II osi priorytetowej programu Interreg Polska-Słowacja „Zrównoważony transport transgraniczny”, dla priorytetu inwestycyjnego: "Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego”oraz wramach III osi „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”.

| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś