Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 189 wiadomości z wszystkich 676 dla zadanych warunków: kategoria: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020;

Materiały informacyjne ze spotkania nt. 3. osi priorytetowej Interreg Polska – Słowacja: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie (19 stycznia 2018 r.)

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami, które zostały przedstawione podczas spotkania informacyjnego nt. 3. osi priorytetowej Interreg Polska – Słowacja: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie, które odbyło się 19 stycznia 2018 r w Bielsku-Białej.

2018-01-22
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Konsultacje publiczne w sprawie funduszy europejskich w dziedzinie polityki spójności po 2020 r.

Komisja Europejska planuje w 2018 roku przedłożyć swoje propozycje dotyczącej nowej perspektywy finansowej. W celu wypracowania tych propozycji zwróciła się do podmiotów zainteresowanych polityką spójności o wypełnienie przygotowanej przez nią ankiety.

2018-01-15
| kategorie: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020, Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, Interreg Europa Środkowa 2014-2020, Interreg Europa 2014-2020

Nowy portal o programach Interreg

Ukazał się nowy portal internetowy interreg.eu, w którym można znaleźć informacje nt. możliwości dofinansowania projektów z wszystkich programów Interreg funkcjonujących w Europie, nt. aktualnych naborów wniosków i o dobrych praktykach.

2018-01-10
| kategorie: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020, Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, Interreg Europa Środkowa 2014-2020, Interreg Europa 2014-2020

Spotkanie informacyjne nt. 3. osi priorytetowej Interreg Polska – Słowacja: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie (19 stycznia 2018 r.)

Regionalny Punkt Kontaktowy w województwie śląskim, zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. 3. osi priorytetowej Programu Interreg Polska – Słowacja: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie, które skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców z województwa śląskiego.

2018-01-08
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Dzień otwarty – Interreg Polska-Słowacja (12 grudnia br., Bielsko-Biała)

W związku z planowanym w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja naborami na projekty edukacyjne oraz z dziedziny transportu multimodalnego (marzec –kwiecień 2018 r.) zachęcamy do wzięcia udziału w Dniu Otwartym 12 grudnia w Bielsku-Białej, w ramach którego, podczas indywidulanych spotkań możliwe będą konsultacje propozycji projektowych z ww. dziedzin.

2017-12-06
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Materiały z Regionalnego seminarium informacyjnego nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej

13 listopada br. w Katowicach odbyło się Regionalne seminarium informacyjne nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim. Wydarzenie to, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Ślaskiego cyklicznie od lat, miało na celu upowszechnienie wiedzy o programach EWT/Interreg dostępnych dla wnioskodawców z naszego regionu.

2017-11-14
| kategorie: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020, Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, Interreg Europa Środkowa 2014-2020, Interreg Europa 2014-2020

Transport multimodalny w Programie Interreg Polska - Słowacja

W celu ułatwienia zapoznania się z zasadami programowymi, przybliżenia działań, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania, wyjaśnienia kwestii związanych z przeprowadzaniem konsultacji w trakcie przygotowania projektów w ramach celu szczegółowego osi priorytetowej II. „Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego” został przygotowany specjalny materiał informacyjny.

2017-11-08
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś