Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 189 wiadomości z wszystkich 676 dla zadanych warunków: kategoria: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020;

Koniec oceny formalnej i kwalifikowalności wniosków złożonych w II osi priorytetowej (Interreg Polska - Słowacja)

Zakończyła się ocena formalna i kwalifikowalności wniosków projektowych złożonych w II osi priorytetowej programu Interreg V-A Polska - Słowacja „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytet inwestycyjny "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi".

2016-07-28
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Załącznik nr 4 do Podręcznika Beneficjenta (Interreg Polska - Słowacja)

Zaktualizowano arkusze finansowe do załącznika nr 4 do Podręcznika Beneficjenta „Podręcznik analiz finansowych”. Zmiana jest czysto techniczna i polegała wyłącznie na skorygowaniu formuł obliczeniowych w arkuszach Excel.  Zasady i sposób sporządzania analiz finansowych pozostają bez zmian. Zaktualizowane arkusze https://pl.plsk.eu/-/podrecznik-beneficjenta.

2016-07-15
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Harmonogram oceny wniosków złożonych w naborze w II osi priorytetowej (Interreg Polska - Słowacja)

Na stronie internetowej Programu Interreg Polska - Słowacja opublikowano harmonogram oceny wniosków złożonych w naborze w II osi priorytetowej „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytet inwestycyjny "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi".

2016-06-15
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś