Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 201 wiadomości z wszystkich 711 dla zadanych warunków: kategoria: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020;

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona Nowelizacja ustawy  Prawo zamówień publicznych i weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia, tj. 28 lipca 2016 r. (z wyjątkiem przepisów określonych w art. 22 pkt 1-3 tej Ustawy).  W związku z powyższym od dnia 28 lipca polscy beneficjenci są zobligowani do stosowania znowelizowanych przepisów.

2016-08-04
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Koniec oceny formalnej i kwalifikowalności wniosków złożonych w II osi priorytetowej (Interreg Polska - Słowacja)

Zakończyła się ocena formalna i kwalifikowalności wniosków projektowych złożonych w II osi priorytetowej programu Interreg V-A Polska - Słowacja „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytet inwestycyjny "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi".

2016-07-28
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Załącznik nr 4 do Podręcznika Beneficjenta (Interreg Polska - Słowacja)

Zaktualizowano arkusze finansowe do załącznika nr 4 do Podręcznika Beneficjenta „Podręcznik analiz finansowych”. Zmiana jest czysto techniczna i polegała wyłącznie na skorygowaniu formuł obliczeniowych w arkuszach Excel.  Zasady i sposób sporządzania analiz finansowych pozostają bez zmian. Zaktualizowane arkusze https://pl.plsk.eu/-/podrecznik-beneficjenta.

2016-07-15
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś