Przejdź do treści głównej

Formularz oferty współpracy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska


Formularz oferty współpracy/partnerstwa skierowany jest do wszystkich potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych przygotowaniem i realizacją projektów w ramach Interreg V-A RCz-PL i poszukujących partnerów projektowych.

Przesłane formularze opublikowane zostaną m.in. na stronie internetowej.

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres: rpk@slaskie.pl

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś