Przejdź do treści głównej

Projekt PT "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju"


Regionalny Punkt Kontaktowy w województwie śląskim mieści się w Bielsku-Białej i Katowicach.

Regionalny Punkt Kontaktowy w województwie śląskim (Bielsko-Biała):

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Biuro Zamiejscowe
  Departament Rozwoju Regionalnego
Referat EWT
ul. Piastowska 40 (pokój 305)
43-300 Bielsko-Biała

Bożena MENDREK-GAŃCZARCZYK

tel.: + 48 33 48 53 284
email: bganczarczyk@slaskie.pl

Regionalny Punkt Kontaktowy w województwie śląskim (Katowice)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
Referat EWT
ul. Plebiscytowa 36 (pokój 509)
40-041 Katowice

Ewelina SOSNOWSKA

tel. +48 32 77 99 258
e-mail: ewelina.sosnowska@slaskie.pl

 

Województwo Śląskie/Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w ramach którego funkcjonuje Regionalny Punkt Kontaktowy realizuje projekty pomocy technicznej (PT) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, dofinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).Projekt pn.  „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju”

Partner wiodący projektu: Centrum Projektów Europejskich, w ramach którego funkcjonuje Wspólny Sekretariat Techniczny (WST)

Partnerzy projektu: Województwa – Urzędy Marszałkowskie Województw: Śląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego, Wyższa Jednostka Terytorialna Preszów i Wyższa Jednostka Terytorialna Żylina.

Okres realizacji projektu: styczeń 2016 – grudzień 2018 r.

Wartość projektu: 3 192 539,29 euro

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości zarządzania i efektywnego wdrażania programu Interreg Polska – Słowacja.

 

Projekt pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze”

Partner wiodący projektu: Centrum Projektów Europejskich, w ramach którego funkcjonuje Wspólny Sekretariat Techniczny (WST)

Partnerzy projektu: Województwa – Urzędy Marszałkowskie Województw: Śląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego, Wyższa Jednostka Terytorialna Preszów i Wyższa Jednostka Terytorialna Żylina.

Okres realizacji projektu: styczeń 2019 – grudzień 2023 r.

Wartość projektu: 5 264 790,50 euro

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości zarządzania i efektywnego wdrażania programu Interreg Polska – Słowacja.W ramach projektów PT, WST wraz z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi w Polsce i na Słowacji realizuje m.in. zadania z zakresu informacji i komunikacji, aby usprawnić kanały dystrybucji informacji o programie i zwiększyć ich zasięg tym samym zapewniając równomierne dotarcie informacji do grup docelowych, zdefiniowanych w Strategii Komunikacji Programu, we wszystkich regionach objętych obszarem wsparcia Programu.

Informacje o Programie Interreg Polska - Słowacja i działaniach prowadzonych przez RPK dostępne są na stronie internetowej ewt.slaskie.pl w zakładce aktualności.

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś