Przejdź do treści głównej

Realizowane projekty (Interreg Polska - Słowacja)


Opis projektów realizowanych przez Partnerów z województwa śląskiego w ramach
programu Interreg Polska - Słowacja

Oś priorytetowa 1: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”

 Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej - Gmina Rajcza i Gmina Milówka

 Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego PL-SK

 Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gmin Nová Bystrica i Rajcza

 Budatín - Strumień współpraca na pograniczu-etap 2

 Szlak kultury wołoskiej

 Razem wędrujemy już 500 lat

 Turystyka bez granic - rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina

 Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego

Oś priorytetowa 2: „Zrównoważony transport transgraniczny”

 Gmina Istebna – Budowa transgranicznego połączenia Komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite, etap 2

 Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca

 Polepszenie dostępu do infrastruktury TEN-T przez Gminy Rajcza i Oščadnica

 Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TNT oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej

 Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T

Projekty parasolowe

 „MikroINTERREG PL-SK” realizowany w ramach 1 Osi Priorytetowej Programu: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

 „MikroINTERREG-edu PL-SK” realizowany w ramach 3 Osi Priorytetowej Programu: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś