Przejdź do treści głównej

Projekty drogoweOś priorytetowa 2: "Zrównoważony transport transgraniczny"

Priorytet: DrogiTytuł projektu i opis: Gmina Istebna – Budowa transgranicznego połączenia Komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite, etap 2

Parter z województwa śląskiego: Gmina Istebna

O PROJEKCIE NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY ISTEBNA


Tytuł projektu i opis: Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego
i Powiatu Čadca

Parter z województwa śląskiego: Powiat Żywiecki

O PROJEKCIE NA STRONIE INTERNETOWEJ POWIATU ŻYWIECKIEGO


Tytuł projektu i opis: Poprawa infrastruktury drogowo–mostowej łączącej powiaty Námestovo
i Żywiecki z siecią TENT oraz wzmocnienie
współpracy transgranicznej

Parter z województwa śląskiego: Powiat Żywiecki

O PROJEKCIE NA STRONIE INTERNEROWEJ POWIATU ŻYWIECKIEGO


Tytuł projektu i opis: Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim
i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T

Parter z województwa śląskiego: Powiat Cieszyński, Gmina Istebna

O PROJEKCIE NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY ISTEBNA

Tytuł projektu i opis: Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim
i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T

Parter z województwa śląskiego: Powiat Cieszyński, Gmina Istebna

O PROJEKCIE NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY ISTEBNA

Tytuł projektu i opis: Drogi łączące Powiat Żywiecki i ŻIliński Samosprawny Kraj z siecią TEN-T

Parter z województwa śląskiego: Powiat Żywiecki

O PROJEKCIE NA STRONIE INTERNETOWEJ POWIATU ŻYWIECKIEGO

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś