Przejdź do treści głównej

Projekty edukacyjneOś priorytetowa 3: "Rozwój edukacji transgranicznej
i uczenia się przez całe życie"

Tytuł projektu i opis: GAME JAM jako nowa metoda dydaktyczna. Poprawa jakości kształcenia w dziedzinie nowych technologii na pograniczu polsko-słowackim

Parter z województwa śląskiego: Uniwersytet Śląski, Wydział Artystyczny w Cieszynie

Tytuł projektu i opis: Nowoczesna edukacja o zagrożeniach środowiskowych sposobem na tworzenie nowych, specjalistycznych miejsc pracy

Parter z województwa śląskiego: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tytuł projektu i opis: Sportowe pogranicze
Parter z województwa śląskiego: Powiat Bielski, jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Placówek Szkoła                                            Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach imienia ,,Polskich Olimpijczyków”                                                                 

                            O PROJEKCIE NA STRONIE POWIATU BIELSKIEGO          

Tytuł projektu: Pod wspólnym niebem – wdrożenie wspólnego, transgranicznego cyklu szkoleń specjalistycznych i zawodowych w branży lotniczej

Partner z województwa śląskiego: Górska Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego „Żar” im. Adama Dziurzyńskiego

„MikroINTERREG-edu PL-SK” realizowany w ramach 3 Osi Priorytetowej Programu: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś