Przejdź do treści głównej

Projekty z zakresu dziedzictwa


Opisy projektów z udziałem śląskich beneficjentów w ramach programu Interreg Polska - Słowacja. Publikacje, broszury, mapy, aplikacje i inne materiały opracowane w trakcie wdrażania projektów.

 

Oś priorytetowa 1: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”

Tytuł projektu i opis: Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego PL-SK
Partner z województwa śląskiego: EUWT TRITIA

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU I DOSTĘPNE E-PRODUKTY

Broszura opracowana w ramach projektu:

Przechwytywanie


Tytuł projektu i opis: Budatín - Strumień współpraca na pograniczu-etap 2
Partner z województwa śląskiego: Gmina Strumień

O PROJEKCIE NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY STRUMIEŃ

Folder opracowany w ramach projektu - wersja polska i słowacka

Przechwytywanie

Przechwytywanie sk

Najważniejsze informacje o zabytkach kultury Gminy Strumień oraz Województwa Żylińskiego można poznać dzięki specjalnej polsko-słowackiej aplikacji.


Tytuł projektu i opis: Razem wędrujemy już 500 lat
Partner z województwa śląskiego: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie

O PROJEKCIE NA STRONIE INTERNETOWEJ MUZEUM W CIESZYNIE

Książka popularnonaukowa przedstawiająca życie i dzieło jednego z najwybitniejszych intelektualistów początków
XVII wieku - ks. Jerzego Trzanowskiego

ladami Jerzego Trzanowskiego

Przewodnik turystyczny po pamiątkach ewangelickich na Orawie i Śląsku Cieszyńskim

O Reformacji do dziś na Śląsku Cieszyńskim i Orawie


Tytuł projektu i opis: Turystyka bez granic - rozwój polsko- słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina
Parter z województwa śląskiego: Gmina Jeleśnia

O PROJEKCIE NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY JELEŚNIA

Folder turystyczny

folder okładka

Mapa zabytków

mapa okładka

Mapa ścieżek turystycznych

Mapa ścieżki na stronę

W ramach projektu powstało również e-narzędzie MOBITOUR dedykowane głównie turystom poruszającym się na trasach szlaku. Podstawową funkcją aplikacji jest ułatwienie turystom i ludności lokalnej poruszania się po całej trasie transgranicznego szlaku turystycznego. Zachęcamy do pobrania za pomocą linku lub kodu QR.

Kod QR służący do pobrania aplikacji:

KOD QR Jeleśnia- klin


Tytuł projektu i opis: Szlak Kultury Wołoskiej
Parter z województwa śląskiego: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU


Publikacja pn. Inwentaryzacja dziedzictwa przyrodniczego związanego z kulturą pasterską w Karpatach w obrębie województwa śląskiego

dziedzictwo przyrodnicze

Publikacja pn. Inwentaryzacja zasobów kulturowych związanych z kulturą pasterską i dziedzictwem przyrodniczym
-pasterskie dziedzictwo kulturowe

ultura


Tytuł projektu i opis: Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej
Partnerzy z województwa śląskiego: Gmina Rajcza i Gmina Milówka

O PROJEKCIE NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY RAJCZA


Tytuł projektu i opis: Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gmin Nová Bystrica i Rajcza
Parter z województwa śląskiego: Gmina Rajcza

O PROJEKCIE NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY RAJCZA


Tytuł projektu i opis:  Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza                                                                    polsko-słowackiego                                                                                                                                                Partner z województwa śląskiego: Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU

Tytuł projektu i opis: Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK
                                            Parter z województwa śląskiego: Powiat Żywiecki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              O PROJEKCIE NA STRONIE INTERNETOWEJ POWIATU ŻYWIECKIEGO

Tytuł projektu i opis: Za woniom drzewa
Parterzy z województwa śląskiego: Gmina Brenna, Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna                                                                                                                                                                                                                                                             O PROJEKCIE NA STRONIE GMINY BRENNA

Tytuł projektu i opis: GreenFilmTourism
                  Parter z województwa śląskiego: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej                                                                                                                                                                                                                                                                                              O PROJEKCIE NA STRONIE AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Tytuł projektu i opis: Wspólnie w harmonii przyrody ciała i duszy
Parterzy z województwa śląskiego: Gmina Rajcza, Rzymskokatolicka Parafia Św. Wawrzyńca D.M.                                                                             i Św. Kazimierza Królewicza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  O PROJEKCIE NA STRONIE GMINY RAJCZA

               Tytuł projektu: Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza kontynuacja                                                               Partner z województwa śląskiego: Gmina Rajcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        O PROJEKCIE NA STRONIE GMINY RAJCZA     

 „MikroINTERREG PL-SK” realizowany w ramach 1 Osi Priorytetowej Programu: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Pomóż nam poprawić serwis




Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś