Przejdź do treści głównej

Realizowane projekty - Interreg Europa Środkowa


cep

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ BENEFICJENTÓW Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
 W RAMACH PROGRAMU INTERREG EUROPA ŚRODKOWA

Priorytet 1: Współpraca w dziedzinie innowacyjności dla podniesienia konkurencyjności
Fablabnet - zdjęcie

Tytuł projektu i opis: FabLabNet - Zwiększenie konkurencyjności Europy Środkowo Wschodniej poprzez uwolnienie innowacyjnego potencjału FabLabów

Partner z województwa śląskiego: Agencja Rozwoju Regionalnego SA Bielsko-Biała

O projekcie na stronie programu
Interreg Europa Środkowa

Ketgate - zdjęcie

Tytuł projektu i opis: KETGATE – Międzynarodowy ekosystem umożliwiający dostęp do infrastruktury i usług dedykowanych MŚP wykorzystujących kluczowe technologie wspomagające (KET)

Partner z województwa śląskiego: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  z o.o.

O projekcie na stronie programu
Interreg Europa Środkowa

smart watch - zdjęcie

Tytuł projektu i opis: SMART_watch – Poprawa regionalnej integracji w dziedzinie inteligentnych specjalizacji

Partner z województwa śląskiego: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju z o.o.

O projekcie na stronie programu
Interreg Europa Środkowa

IN SITU (1)

Tytuł projektu i opis: IN SITU - Program wspierania międzypokoleniowych innowacji społecznych

Partner z województwa śląskiego: Województwo Śląskie, Akademia WSB

O projekcie na stronie programu Interreg Europa Środkowa

Boost4BSO

Tytuł projektu i opis: Boost4BSO - Zwiększenie zdolności wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu dla wsparcia skalowania Przemysłu 4.0 w Europie Centralnej

Partner z województwa śląskiego: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

O projekcie na stronie programu Interreg Europa Środkowa

Zdjęcie główne 4STEPS

Tytuł projektu i opis:4STEPS - W kierunku zastosowania rozwiązań Przemysłu 4.0 w MŚP

Partner z województwa śląskiego: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała

O projekcie na stronie programu Interreg Europa Środkowa

zdjęcie Transfarm4.0

Tytuł projektu i opis: Transfarm 4.0 - Transnarodowy system współpracy mający na celu przybliżenie rynkowi możliwości innowacyjnych zastosowań rolnictwa precyzyjnego i ukierunkowanie regionalnych specjalizacji w Europie Środkowej
 

Partner z województwa śląskiego: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała
 

O projekcie na stronie programu Interreg Europa Środkowa

Zdjęcie chain reaction

Tytuł projektu i opis: CHAIN REACTIONS – Wspieranie inteligentnego rozwoju przemysłu poprzez innowacje w łańcuchu wartości

 

Partner z województwa śląskiego: Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o

  

O projekcie na stronie programu Interreg Europa Środkowa

Priorytet 3: Współpraca w dziedzinie zasobów naturalnych i kulturowych
Air Tritia - zdjęcie

Tytuł projektu i opis: AIR TRITIA - Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich w regionie TRITIA

Partnerzy z województwa śląskiego: Główny Instytut Górnictwa, EUWT TRITIA, Miasto Rybnik, Partner Stowarzyszony - Województwo Śląskie

O projekcie na stronie programu
Interreg Europa Środkowa

Amiga - zdjęcie

Tytuł projektu i opis: AMIGA Zintegrowane zarządzanie jakością wód podziemnych w miejskich obszarach fukcjonalnych

Partnerzy z województwa śląskiego: Główny Instytut Górnictwa (Partner Wiodący), Miasto Jaworzno

O projekcie na stronie programu
Interreg Europa Środkowa

LUMAT - zdjęcie

Tytuł projektu i opis: LUMAT - Zastosowanie zrównoważonej gospodarki terenami w zintegrowanym zarządzaniu środowiskiem w funkcjonalnych obszarach miejskich

Partnerzy z województwa śląskiego: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (Partner Wiodący), Urząd Miasta Ruda Śląska

O projekcie na stronie programu
Interreg Europa Środkowa

awair - zdjęcie na stronę

Tytuł projektu i opis: AWAIR Zintegrowana, wielopoziomowa wiedza i podejście w celu przeciwdziałania krytycznym zjawiskom związanym z zanieczyszczeniem powietrza

Partnerzy z województwa śląskiego: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (Partner Wiodący), Urząd Miasta Ruda Śląska

O projekcie na stronie programu
Interreg Europa Środkowa

ProteCHt2save - zdjęcia

Tytuł projektu i opis: ProteCHt2save - Ocena ryzyka oraz zrównoważona ochrona dziedzictwa kulturowego w zmiennym środowisku

Partnerzy z województwa śląskiego: Powiat Bielski, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej,

O projekcie na stronie programu
Interreg Europa Środkowa

HealingPlaces

Tytuł projektu i opis: HealingPlaces - Doskonalenie zarządzania środowiskowego dla zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrodniczych i dziedzictwa miejscowości i regionów uzdrowiskowych Europy Środkowej

Partnerzy z województwa śląskiego: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

O projekcie na stronie programu
Interreg Europa Środkowa

boDEREC-CE

Tytuł projektu i opis:boDEREC-CE – Rekomendacje dla wykrywania i oceny pozostałości farmaceutyków w wodach przeznaczonych do spożycia – budowanie potencjału w zarządzaniu zasobami wód pitnych w Europie Środkowej

 Partner z województwa śląskiego: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

O projekcie na stronie program Interreg Europa Środkowa

zdjęcie z projektu Deepwater (1)

Tytuł projektu i opis: DEEPWATER-CE- Opracowanie zintegrowanego podejścia we wdrażaniu rozwiązań dotyczących gospodarowania dodatkowym zasilaniem wód podziemnych w celu ułatwienia ochrony zasobów wodnych Europy Środkowej

Partner z województwa śląskiego: Uniwersytet Śląski w Katowicach

O projekcie na stronie programu Interreg Europa Środkowa

zdjęcie z projektu  Proline-Ce

Tytuł projektu i opis: PROLINE-CE – Skuteczne Praktyki Użytkowania Gruntów Integrujące Ochronę Zasobów Wodnych, Ochronę Przeciwpowodziową i Skutki Łagodzenia Powodzi

Partner z województwa śląskiego: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA.

O projekcie na stronie programu Interreg Europa Środkowa

Salute4Ce zdjęcie z projektu

Tytuł projektu i opis: SALUTE4CE – Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w miejskich obszarach funkcjonalnych – zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury

Partnerzy z województwa śląskiego: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (Partner Wiodący), Miasto Chorzów, Śląski Ogród Botaniczny

 O projekcie na stronie programu Interreg Europa Środkowa

zdjęcie z projektu Culturecovery

Tytuł projektu i opis: CULTURECOVERY – Ochrona i odzyskiwanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Partner z województwa śląskiego: Agencja Rozwoju Regionalnego Bielsko Biała

O projekcie na stronie programu Interreg Europa Środkowa

INDUCCI

Tytuł projektu i opis: InduCCI - Przemysły kreatywne i przemysły kultury w tradycyjnych regionach przemysłowych jako motory transformacji gospodarczej i społecznej 

Partner z województwa śląskiego:   Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała  

O projekcie na stronie programu Interreg Europa Środkowa

Priorytet 4: Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych
TRANS TRITIA - zdjęcie

Tytuł projektu i opis: TRANS TRITIA Poprawa koordynacji i planowanie transportu towarowego na obszarze TRITIA

Partner z województwa śląskiego: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju z o.o.

O projekcie na stronie programu
Interreg Europa Środkowa


Informacje o wszystkich realizowanych projektach znajdują się na oficjalnej stronie Programu.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś