Przejdź do treści głównej

Realizowane projekty Interreg V-A RCz - PL


 

czpl grafika_7

logo_cz_pl_eu_2661x255_rgb

PROJEKTY REALIZOWANE M.IN. PRZEZ BENEFICJENTÓW Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
 W RAMACH
INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA

Lista wszystkich realizowanych projektów znajduje się na stronie:

http://pl.cz-pl.eu/ogoszenia-o-naborach-wnioskow-i-zatwierdzone-projekty

 

Oś Priorytetowa 1 Wspólne zarządzanie ryzykiem

 1. "BEZPIECZNE POGRANICZE" (projekt flagowy)
 http://www.bezpecnepohranici.eu/pl/
Partner projektu z województwa śląskiego: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w
Katowicach
Partnerzy projektu: KWPSP w Opolu i we Wrocławiu oraz Hasičský záchranný sbor w Kraju
Morawsko-śląskim, Ołomunieckim, Pardubickim, Libereckim i Kralovehradeckim

 2. "READY TO HELP - SYSTEM WSPÓLNEJ OCHRONY GMIN GRANICZNYCH W EUROREGIONIE SILESIA"
http://www.krzanowice.pl/asp/ready-to-help---syst-m-spole-n-ochrany-hrani-n-ch-obc-v-euroregionu-silesia-ready-to-help---system-wspolnej-ochrony-gmin,551,,1
Partnerzy projektu z województwa śląskiego: Gmina Krzanowice, Gmina Krzyżanowice
Partnerzy projektu: Euroregion Silesia-CZ,  Obec: Šilheřovice, Hať, Píšť, Chuchelná, Strahovice,
Rohov, Sudice

 3. "RAZEM PRZECIW POWODZI"
https://www.zebrzydowice.pl/strona-281-razem_przeciw_powodzi.html
https://www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/aktualnosci/aktualnosc/razem-przeciw-powodzi-wspolpraca-sie-oplaca
https://www.gov.pl/web/kmpsp-jastrzebie-zdroj/razem-przeciw-powodzi
Partnerzy projektu z województwa śląskiego: Gmina Zebrzydowice, Miasto Jastrzębie-Zdrój,
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju
Partnerzy projektu: Statutární město Karviná, Obec Petrovice u Karviné

 4. "WZMOCNIENIE GOTOWOŚCI DO DZIAŁAŃ TRANSGRANICZNYCH, ZWIĘKSZENIE KOMPATYBILNOŚCI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH"
http://www.istebna.eu/mieszkaniec/wzmocnienie-gotowosci-do-dzialan-transgranicznych-zwiekszenie-kompatybilnosci-w-sytuacjach-kryzysowych
Partner projektu z województwa śląskiego: Gmina Istebna
Partnerzy projektu: Město Jablunkov, Obec Bukovec

 


Oś Priorytetowa 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

 1. "ŻYCIE TRADYCJĄ KOMPONOWANE"
http://www.rzemiosla-pogranicza.pl/
https://www.facebook.com/rzemioslapogranicza/
Partner z województwa śląskiego: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej
Partner projektu: Sdružení obcí povodí Stonávky

 2. "SZYLERZOWICE I KRZYŻANOWICE - MIEJSCA ODPOCZYNKU I AKTYWNOŚCI"
https://www.krzyzanowice.pl/site/strony/4-informator/269-projekty-dofinansowane-ze-srodkow-unii-europejskiej/299-szylerzowice-i-krzyzanowice---miejsca-odpoczynku-i-aktywnosci.html
https://www.krzyzanowice.pl/site/art/1-aktualnosci/3726-udostepniamy-ruiny-i-rewitalizujemy-park-w-tworkowie---projekt-unijny-.html
Partner z województwa śląskiego: Gmina Krzyżanowice
Partner projektu: Tělovýchovná jednota Ostrava

 3. "ODRA I OLZA BLIŻEJ TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW POGRANICZA"
https://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/preshranicni-spoluprace/20354-odra-a-olse-blize-turistum-i-obyvatelum-pohranici.html
https://www.krzyzanowice.pl/site/art/1-aktualnosci/3726-udostepniamy-ruiny-i-rewitalizujemy-park-w-tworkowie---projekt-unijny-.html
https://www.youtube.com/watch?v=KZMpnyHMVxY
Partner z województwa śląskiego: Gmina Krzyżanowice
Partnerzy projektu: Město Bohumín, Obec Šilheřovice

 4. "WĘDRÓWKI DOLINĄ OLZY"
https://dolinaolzy.eu/
Partner z województwa śląskiego: Gmina Hażlach
Partner projektu: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

 5. "BESKID ŚLĄSKI - WSPÓLNE DZIEDZICTWO"
http://www.slezske-beskydy.cz/pl/
Partnerzy z województwa śląskiego: Gmina Brenna, Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
Partner projektu: Obec Bystřice

 6. "ŻELAZNY SZLAK ROWEROWY"
https://pl-pl.facebook.com/ZelaznySzlakRowerowyZelaznaCyklotrasa/
https://zelaznyszlakrowerowy.pl/client/login
https://www.jastrzebie.pl/strefa-turysty/turystyka-rowerowa
Partnerzy z województwa śląskiego: Gmina Godów, Gmina Zebrzydowice, Miasto Jastrzębie-Zdrój
Partnerzy projektu: Obec Petrovice u Karviné,  Statutární město Karviná

 7. "KAJ INDZI INAKSZY - U NAS PO NASZYMU. KULTURA LUDOWA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO"
http://www.kajindzi.eu/
https://www.facebook.com/kajindziinakszy/
Partnerzy z województwa śląskiego: Miasto Cieszyn, Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"
Partnerzy projektu: Dům dětí a mládeže Český Těšín, Město Český Těšín

 8. "OPEN AIR MUSEUM.CIESZYN.ČESKÝ TĚŠÍN"
http://openairmuseum.info/
Partner z województwa śląskiego:
Miasto Cieszyn
Partnerzy projektu: Město Český Těšín, Městská knihovna Český Těšín

 9. "POSTINDUSTRIALNE DZIEDZICTWO POGRANICZA"
https://www.facebook.com/INTERREGWDSD/ 
http://www.olza.pl/pl/efrr/CZ112450000150030000370/
Partnerzy z województwa śląskiego: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza",
MiastoJastrzębie-Zdrój
Partnerzy projektu: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. , Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 

 10. "DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE DLA ROZWOJU POGRANICZA POLSKO CZESKIEGO 'WSPÓLNE DZIEDZICTWO" (PROJEKT FLAGOWY)
https://tourism-pl-cz.eu/pl
Partnerzy z województwa śląskiego: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, Stowarzyszenie
"Region Beskidy" w Bielsku- Białej,
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"
Partnerzy projektu: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna,
Destinační společnost Východní Čechy, Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu,  Královéhradecký kraj, Moravian
Silesian Tourism, s.r.o., Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, Střední Morava - Sdružení
cestovního ruchu

 11. "UDOSTĘPNIENIE ODRY I OLZY"
https://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/preshranicni-spoluprace/22825-zpristupneni-odry-a-olse.html
https://www.facebook.com/Udost%C4%99pnienie-Odry-i-Olzy-Zp%C5%99%C3%ADstupn%C4%9Bn%C3%AD-Odry-a-Ol%C5%A1e-276818066581088/?ref=page_internal
https://www.gorzyce.pl/dla-mieszkanca/udostepnienie-odry-i-olzy
Partnerzy z województwa śląskiego: Gmina Gorzyce, Gmina Krzyżanowice, Gmina Mszana
Partnerzy projektu: Město Bohumín, Statutární město Ostrava

 12. "ROWEREM PO ŻELAZNYM SZLAKU"
https://www.facebook.com/%C5%BBelazny-szlak-rowerowy-%C5%BDelezn%C3%A1-cyklotrasa-123027068369465
Partnerzy z województwa śląskiego: Gmina Godów, Gmina Zebrzydowice, Miasto Jastrzębie-Zdrój
Partnerzy projektu: Obec Petrovice u Karviné, Statutární město Karviná

 13. "SZLAK GÓRNEJ ODRY - ZIELONE ŚCIEŻKI POGRANICZA"
https://www.krzyzanowice.pl/site/strony/4-informator/269-projekty-dofinansowane-ze-srodkow-unii-europejskiej/294-szlak-gornej-odry---zielone-sciezki-pogranicza.html
Partnerzy z województwa śląskiego: Gmina Lyski, Gmina Kornowac, Gmina Lubomia, Gmina
Krzyżanowice
Partnerzy projektu: Město Bohumín, Obec Hať, Obec Šilheřovice, Obec Vřesina

 14. "ŚLĄSK CIESZYŃSKI - WSPÓLNA HISTORIA DREWNA, ŻELAZA I LUDZI"
https://www.wisla.pl/mieszkaniec/slask-cieszynski---wspolna-historia-drewna-zelaza-i-ludzi
Partner z województwa śląskiego: Gmina Wisła
Partner projektu: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s.

 15. "EKOTURYSTYKA - ATRAKCJE DORZECZA GÓRNEJ ODRY"
https://www.krzyzanowice.pl/site/strony/4-informator/269-projekty-dofinansowane-ze-srodkow-unii-europejskiej/305-ekoturystyka---atrakcje-dorzecza-gornej-odry-.html
https://www.silesia.travel/news/1013205/muzeum-odry-w-miejsce-dawnego-przejscia-granicznego
Partner z województwa śląskiego: Gmina Krzyżanowice
Partner projektu: Město Bohumín

 16. "SILESIANKA" - SZLAK WIEŻ I PLATFORM WIDOKOWYCH W EUROREGIONIE SILESIA"
https://www.euroregion-silesia.pl/index,,131.html
https://www.polskieszlaki.pl/szlak-silesianka.htm
https://wodzislaw-slaski.pl/silesianka-szlak-wiez-i-platform-widokowych-w-euroregionie-silesia
Partnerzy z województwa śląskiego: Miasto Wodzisław Śląski, Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej
Odry
Partnerzy projektu: Euroregion Silesia - CZ, Město Budišov nad Budišovkou, Obec Jeseník nad Odrou

 17. "ŻYCIE I PRACA NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM W DOBIE REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ"
https://www.goleszow.pl/zycie-i-praca-na-slasku-cieszynskim-w-dobie-rewolucji-przemyslowej
https://www.jasienica.pl/page/projekty-ue/details/28#gsc.tab=0
Partnerzy z województwa śląskiego: Gmina Jasienica, Gmina Goleszów
Partnerzy projektu: Obec Nýdek, Obec Vendryně

18. „KOLEJKA WĄSKOTOROWA – CEL TURYSTYCZNY”
https://kuzniaraciborska.pl/index.php/archiwum-wiadomosci/2488-spotkanie-partnerow-projektu-kolejka-waskotorowa-cel-turystyczny
Partnerzy z województwa śląskiego: Gmina Kuźnia Raciborska
Partnerzy projektuOsoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s.

19. „SZLAKIEM RODÓW EICHENDORFFÓW, ROTHSCHILDÓW I REISWITZÓW”
http://rothschild.silherovice.eu/pl/index.html
Partnerzy z województwa śląskiego: Gmina Krzyżanowice
Partnerzy projektu: Obec Šilheřovice.

 MARKI TURYSTYCZNE

 20. "POGRANICZE ŚLĄSKO - MORAWSKIE"
http://www.fwt.olza.pl/pl/artykul/106/139/projekt-%E2%80%9Epogranicze-slasko-morawskie%E2%80%9D
Partnerzy z województwa śląskiego: Stowarzyszenie "Region Beskidy", Stowarzyszenie Rozwoju i
Współpracy Regionalnej "Olza"
Partner projektu: Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.


Oś Priorytetowa 3 Edukacja i kwalifikacje

 1. "PRAKTYCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA KADR ROZWIJAJĄCYCH GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ NA POGRANICZU"
https://przekraczamygranice.wsb.edu.pl/pl/
Partner z województwa śląskiego: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Partnerzy projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, TRIANON, z.s.

 2. "INNOWACJE W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA RYNKU PRACY"
Partner z województwa śląskiego: Powiat Cieszyński
Partner projektu: AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství,

 3. "SPECJALISTYCZNE KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE W BUDOWNICTWIE, NA TRANSGRANICZNYM RYNKU PRACY (AZBEST)"
http://www.azbest.gig.eu/
Partner z województwa śląskiego: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Partner projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

4. "DRONE EXPERT - SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW"
https://droneexpert.gig.eu/
Partner z województwa śląskiego: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Partner projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

5. "PRAKTYCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA KADR ROZWIJAJĄCYCH GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ NA POGRANICZU II"
https://czystepogranicze.wsb.edu.pl/
Partner z województwa śląskiego: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Partnerzy projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


 Oś Priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności

 1. "DRUGSTOP - TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK POLICJI W ZAKRESIE WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ NARKOTYKOWĄ" (PROJEKT FLAGOWY)
http://slaska.policja.gov.pl/kat/policja-slaska/fundusze-pomocowe/drugstop
Partner z województwa śląskiego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Partnerzy projektu: KWP we Wrocławiu i w Opolu, Krajské ředitelství policie: Královéhradeckého kraje,
Libereckého kraje, Pardubického kraje, Olomouckého kraje i Moravskoslezského kraje    

 2. "OCENA ZASOBÓW I ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z ROŚLINNYMI GATUNKAMI INWAZYJNYMI NA TERENACH TRANSGRANICZNYCH"
http://invaro.vsb.cz
Partner z województwa śląskiego: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Partner projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 3. "ZINTENSYFIKOWANIE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ STRAŻY MIEJSKICH W KARWINIE I JASTRZĘBIU-ZDROJU"
https://www.karvina.cz/folder/602/
Partner z województwa śląskiego: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Partner projektu: Statutární město Karviná

 4. "TERDUMP WSPÓŁPRACA VSB-TUO/GIG KCE W BADANIACH ZAPOŻAROWANYCH HAŁD PO OBU STRONACH WSPÓLNEJ GRANICY"
http://www.terdump.gig.eu
Partner z województwa śląskiego: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Partner projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 5. "KONCEPCJA ROZWOJU TRANSGRANICZNEJ TURYSTYKI ROWEROWEJ NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM"
http://www.cykloprojekt.irt.wroc.pl
Partner z województwa śląskiego: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"
Partnerzy projektu: Województwo Dolnośląskie-Instytut Rozwoju Terytorialnego, Opolska Regionalna
Organizacja Turystyczna, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, Powiat Ząbkowicki,  Asociace měst pro cyklisty,
Královéhradecký kraj, Nadace Partnerství, Region Orlicko-Třebovsko

 6. "EURO-IN.NET. ROZWIJANIE I WZMACNIANIE PARTNERSTWA EUROINSTYTUTU POLSKO-CZESKO-SŁOWACKIEGO"
http://www.olza.pl/pl/efrr/CZ1141200000150060000094/
Partner z województwa śląskiego: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"
Partner projektu: Institut EuroSchola, o.s.

 7. "NOWE PERSPEKTYWY! WZMACNIANIE POTENCJAŁU DROGĄ DO ROZWOJU WSPÓŁPRACY NA POGRANICZU POLSKO CZESKIM"
http://www.olza.pl/pl/efrr/CZ1141200000150060000095/
Partner z województwa śląskiego: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"
Partner projektu: Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska

 8. "WSPÓLNE CZESKO - POLSKIE POMIARY TRANSGRANICZNEGO TRANSPORTU ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA"
http://airborder.vsb.cz/pl/
Partner z województwa śląskiego: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut
Badawczy
Partnerzy projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Bezpečnostně technologický klastr, z.s.

 9. "SYNERGIA - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI I INSTYTUCJI POGRANICZA GODOWA I PETROVIC U KARVINY"
https://www.facebook.com/godow.petrovice/
Partner z województwa śląskiego: Gmina Godów
Partner projektu: Obec Petrovice u Karviné

 10. "AKCENT@NET"
http://www.akcentnet.pl/
https://www.facebook.com/akcentnet/

Partner z województwa śląskiego: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Partnerzy projektu: EUWT NOVUM z o.o, Institut EuroSchola, z.ú., Pedagogické centrum pro polské národnostní
školství Český Těšín

 11. "i-AIR REGION"
https://powietrze.slaskie.pl/content/projekt-i-air-region
https://www.iairregion.eu
Partnerzy z województwa śląskiego: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza",
Województwo Śląskie, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Partnerzy projektu: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., Moravskoslezský kraj, Regionální
sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 12. "WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA MIĘDZY FN W OSTRAVIE I WSS NR 2 W JASTRZĘBIU-ZDROJU"
https://wss2.pl/strona.php?id=111
Partner z województwa śląskiego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Partner projektu: Fakultní nemocnice Ostrava

 13. "ČESKÝ TĚŠÍN/CIESZYN INEUROPE"
http://www.tessinineurope.eu/
Partnerzy z województwa śląskiego: Miasto Cieszyn, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy
Regionalnej "Olza"
Partnerzy projektu: Město Český Těšín,  Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska

 14. "USPRAWNIENIE CZESKO-POLSKEJ WSPÓŁPRACY W WALCE Z CYBERPRZESTĘPCZOŚCIĄ"
http://slaska.policja.gov.pl/kat/policja-slaska/fundusze-pomocowe/usprawnienie-czesko-pol
Partner z województwa śląskiego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Partnerzy projektu: KWP we Wrocławiu i w Opolu, Krajské ředitelství policie: Královéhradeckého kraje,
Libereckého kraje, Pardubického kraje, Olomouckého kraje i Moravskoslezského kraje, Univerzita Palackého v
Olomouci  

 15. "RAZEM DLA POGRANICZA - ROZWÓJ POLSKO-CZESKIEGO PARTNERSTWA TRANSGRANICZNEGO W OPARCIU O WSPÓŁPRACĘ ŁĘKAWICY I JABŁONKOWA"
https://www.jablunkov.cz/spolecne-pro-pohranici-rozvoj-polsko-ceskeho-preshranicniho-partnerstvi-zalozeneho-na-spolupraci-lekawicy-a-jablunkova/ds-1236
Partner z województwa śląskiego: Gmina Łękawica
Partner projektu: Město Jablunkov

 16. "WSPÓLNA ORGANIZACJA CZ-PL DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ DWÓCH NAJWIĘKSZYCH MIAST EUROREGIONU SILESIA"
https://www.raciborz.pl/kultura_i_sport/Wspolna_organizacja_cz_pl
Partner z województwa śląskiego: Miasto Racibórz
Partner projektu: Statutární město Ostrava

 17. "SUWAT: WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W MONITOROWANIU SKAŻENIA CHEMICZNEGO I RADIACYJNEGO WÓD POWIERZCHNIOWYCH PRZEZ WODY KOPALNIANE"
http://suwat.gig.eu/pl/start
Partner z województwa śląskiego: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Partner projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 18. "MOC TRADYCJI"
https://us.edu.pl/ksztalcenie/projekty-edukacyjne/dla-osob-spoza-uczelni/moc-tradycji/
https://www.facebook.com/poweroftradition/
Partnerzy z województwa śląskiego: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
Partner projektu: Obec Hrčava 

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś