Przejdź do treści głównej

Realizowane projekty Interreg V-A RCz - PL


 

czpl grafika_7

logo_cz_pl_eu_2661x255_rgb

PROJEKTY REALIZOWANE M.IN. PRZEZ BENEFICJENTÓW Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
 W RAMACH
INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA

Lista wszystkich realizowanych projektów znajduje się na stronie:

http://pl.cz-pl.eu/ogoszenia-o-naborach-wnioskow-i-zatwierdzone-projekty

 

Oś Priorytetowa 1 Wspólne zarządzanie ryzykiem

 1. "Bezpieczne pogranicze" (projekt flagowy)
 http://www.bezpecnepohranici.eu/pl/

  Partner projektu z województwa śląskiego: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w
  Katowicach
  Partnerzy projektu: KWPSP w Opolu i we Wrocławiu oraz Hasičský záchranný sbor w Kraju
  Morawsko-śląskim, Ołomunieckim, Pardubickim, Libereckim i Kralovehradeckim

 2. "READY TO HELP - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"
http://www.krzanowice.pl/new/site/index/144-projekty-wspolfinansowane-ze-srodkow-unii-  europejskiej/200- ready-to-help.html

 Partnerzy projektu z województwa śląskiego: Gmina Krzanowice, Gmina Krzyżanowice
 
Partnerzy projektu: Euroregion Silesia-CZ,  Obec: Šilheřovice, Hať, Píšť, Chuchelná, Strahovice,
 Rohov, Sudice

 3. "Razem przeciw powodzi"
https://www.zebrzydowice.pl/strona-281-razem_przeciw_powodzi.html

 Partnerzy projektu z województwa śląskiego: Gmina Zebrzydowice, Miasto Jastrzębie-Zdrój,
 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju
 
Partnerzy projektu: Statutární město Karviná, Obec Petrovice u Karviné

 4. "Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach
      kryzysowych"
http://www.istebna.eu/mieszkaniec/wzmocnienie-gotowosci-do-dzialan-transgranicznych-zwiekszenie-kompatybilnosci-w-sytuacjach-kryzysowych

 Partner projektu z województwa śląskiego: Gmina Istebna
 
Partnerzy projektu: Město Jablunkov, Obec Bukovec

 


Oś Priorytetowa 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

 1. "Życie tradycją komponowane"
http://www.rzemiosla-pogranicza.pl/ 

 Partner z województwa śląskiego: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej
 
Partner projektu: Sdružení obcí povodí Stonávky

 2. "Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności"
https://www.tjostrava.cz/projekty/258-projekt-silherovice-a-krzy-anowice-misto-odpocinku-a-aktivity

 Partner z województwa śląskiego: Gmina Krzyżanowice
 
Partner projektu: Tělovýchovná jednota Ostrava

 3. "Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza"
https://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/preshranicni-spoluprace/20354-odra-a-olse-blize-turistum-i-obyvatelum-pohranici.html

 Partner z województwa śląskiego: Gmina Krzyżanowice
 
Partnerzy projektu: Město Bohumín, Obec Šilheřovice

 4. "Wędrówki Doliną Olzy"
http://www.hazlach.pl/turystyka/2-uncategorised/1319-wedrowki-dolina-olzy-toulky-udolim-olse 

 Partner z województwa śląskiego: Gmina Hażlach
 
Partner projektu: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

 5. "Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo"
http://www.slezske-beskydy.cz/pl/

 Partnerzy z województwa śląskiego: Gmina Brenna, Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
 
Partner projektu: Obec Bystřice

 6. "Żelazny szlak rowerowy"
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Brand/%C5%BBelazny-szlak-rowerowy-%C5%BDelezn%C3%A1-cyklotrasa-123027068369465/ 

 Partnerzy z województwa śląskiego: Gmina Godów, Gmina Zebrzydowice, Miasto Jastrzębie-Zdrój
 
Partnerzy projektu: Obec Petrovice u Karviné,  Statutární město Karviná

 7. "Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego"
http://www.kajindzi.eu/
https://www.facebook.com/kajindziinakszy/

 Partnerzy z województwa śląskiego: Miasto Cieszyn, Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"
 
Partnerzy projektu: Dům dětí a mládeže Český Těšín, Město Český Těšín

 8. "Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín"
http://openairmuseum.info/

 Partner z województwa śląskiego: Miasto Cieszyn
 
Partnerzy projektu: Město Český Těšín, Městská knihovna Český Těšín

 9. "Postindustrialne dziedzictwo pogranicza"
https://www.facebook.com/INTERREGWDSD/ 
http://www.olza.pl/pl/efrr/CZ112450000150030000370/

 Partnerzy z województwa śląskiego: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza",
 
MiastoJastrzębie-Zdrój
 
Partnerzy projektu: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. , Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 

 10. "Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego 'Wspólne
       dziedzictwo" (projekt flagowy)
https://tourism-pl-cz.eu/pl

 Partnerzy z województwa śląskiego: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, Stowarzyszenie
 "Region Beskidy" w Bielsku- Białej,
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"
 
Partnerzy projektu: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna,
 Destinační společnost Východní Čechy, Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu,  Královéhradecký kraj, Moravian
 Silesian Tourism, s.r.o., Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, Střední Morava - Sdružení
 cestovního ruchu

 11. "Udostępnienie Odry i Olzy"
https://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/preshranicni-spoluprace/22825-zpristupneni-odry-a-olse.html

 Partnerzy z województwa śląskiego: Gmina Gorzyce, Gmina Krzyżanowice, Gmina Mszana
 
Partnerzy projektu: Město Bohumín, Statutární město Ostrava

 12. "Rowerem po żelaznym szlaku"
https://www.facebook.com/%C5%BBelazny-szlak-rowerowy-%C5%BDelezn%C3%A1-cyklotrasa-123027068369465/

 Partnerzy z województwa śląskiego: Gmina Godów, Gmina Zebrzydowice, Miasto Jastrzębie-Zdrój
 
Partnerzy projektu: Obec Petrovice u Karviné, Statutární město Karviná

 13. "Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza"
https://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/preshranicni-spoluprace/22795-stezka-horni-odry-zelene-stezky-pohranicim.html
http://lyskihost.beep.pl/container/srodki-zewnetrzne/opis%20na%20strone%20wer%201.pdf

 Partnerzy z województwa śląskiego: Gmina Lyski, Gmina Kornowac, Gmina Lubomia, Gmina
 Krzyżanowice
 
Partnerzy projektu: Město Bohumín, Obec Hať, Obec Šilheřovice, Obec Vřesina

 14. "Śląsk Cieszyński - wspólna historia drewna, żelaza i ludzi"

 Partner z województwa śląskiego: Gmina Wisła
 
Partner projektu: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s.

 15. "Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry"

 Partner z województwa śląskiego: Gmina Krzyżanowice
 
Partner projektu: Město Bohumín

 16. "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia"

 Partnerzy z województwa śląskiego: Miasto Wodzisław Śląski, Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej
 Odry
 
Partnerzy projektu: Euroregion Silesia - CZ, Město Budišov nad Budišovkou, Obec Jeseník nad Odrou

 17. "Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej"

 Partnerzy z województwa śląskiego: Gmina Jasienica, Gmina Goleszów
 Partnerzy projektu: Obec Nýdek, Obec Vendryně

18. „Kolejka wąskotorowa – cel turystyczny”

Partnerzy z województwa śląskiego: Gmina Kuźnia Raciborska
Partnerzy projektuOsoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s.

19. „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswitzów”

Partnerzy z województwa śląskiego: Gmina Krzyżanowice
Partnerzy projektu: Obec Šilheřovice.

 MARKI TURYSTYCZNE

 20. "Pogranicze Śląsko - Morawskie"

 Partnerzy z województwa śląskiego: Stowarzyszenie "Region Beskidy", Stowarzyszenie Rozwoju i
 Współpracy Regionalnej "Olza"
 
Partner projektu: Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.


Oś Priorytetowa 3 Edukacja i kwalifikacje

 1. "Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu"
https://przekraczamygranice.wsb.edu.pl/pl/

 Partner z województwa śląskiego: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 
Partnerzy projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, TRIANON, z.s.

 2. "Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego dla rynku pracy"

 Partner z województwa śląskiego: Powiat Cieszyński
 
Partner projektu: AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství,

 3. "Specjalistyczne kompetencje absolwentów szansą na zatrudnienie w budownictwie, na
     transgranicznym rynku pracy (AZBEST)"
http://www.azbest.gig.eu/

 Partner z województwa śląskiego: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 
Partner projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

4. "DRONE EXPERT - szkolenia specjalistyczne dla uczniów i studentów"

 Partner z województwa śląskiego: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 
Partner projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

5. "Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II"

Partner z województwa śląskiego: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Partnerzy projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


 Oś Priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności

 1. "Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością
     narkotykową"
(projekt flagowy)
http://slaska.policja.gov.pl/kat/policja-slaska/fundusze-pomocowe/drugstop

 Partner z województwa śląskiego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 
Partnerzy projektu: KWP we Wrocławiu i w Opolu, Krajské ředitelství policie: Královéhradeckého kraje,
 Libereckého kraje, Pardubického kraje, Olomouckého kraje i Moravskoslezského kraje    

 2. "Ocena zasobów i zagrożeń związanych z roślinnymi gatunkami inwazyjnymi na terenach
     transgranicznych"
http://invaro.vsb.cz

 Partner z województwa śląskiego: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 
Partner projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 3. "Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju"
https://www.karvina.cz/folder/602/

 Partner z województwa śląskiego: Miasto Jastrzębie-Zdrój
 
Partner projektu: Statutární město Karviná

 4. "TERDUMP Współpraca VSB-TUO/GIG Kce w badaniach zapożarowanych hałd po obu stronach
     wspólnej granicy"
http://www.terdump.gig.eu

 Partner z województwa śląskiego: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 
Partner projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 5. "Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim"
http://www.cykloprojekt.irt.wroc.pl

 Partner z województwa śląskiego: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"
 
Partnerzy projektu: Województwo Dolnośląskie-Instytut Rozwoju Terytorialnego, Opolska Regionalna
 Organizacja Turystyczna, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, Powiat Ząbkowicki,  Asociace měst pro cyklisty,
 Královéhradecký kraj, Nadace Partnerství, Region Orlicko-Třebovsko

 6. "EURO-IN.NET. Rozwijanie i wzmacnianie partnerstwa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego"
http://www.olza.pl/pl/efrr/CZ1141200000150060000094/

 Partner z województwa śląskiego: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"
 
Partner projektu: Institut EuroSchola, o.s.

 7. "Nowe perspektywy! Wzmacnianie potencjału drogą do rozwoju współpracy na pograniczu polsko
     czeskim"
http://www.olza.pl/pl/efrr/CZ1141200000150060000095/

 Partner z województwa śląskiego: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"
 
Partner projektu: Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska

 8. "Wspólne czesko - polskie pomiary transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza"
http://airborder.vsb.cz/pl/

 Partner z województwa śląskiego: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut
 Badawczy
 
Partnerzy projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Bezpečnostně technologický klastr, z.s.

 9. "Synergia - integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karviny"
https://www.facebook.com/godow.petrovice/

 Partner z województwa śląskiego: Gmina Godów
 
Partner projektu: Obec Petrovice u Karviné

 10. "Akcent@net"
http://www.akcentnet.pl/
https://www.facebook.com/akcentnet/

 Partner z województwa śląskiego: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
Partnerzy projektu: EUWT NOVUM z o.o, Institut EuroSchola, z.ú., Pedagogické centrum pro polské národnostní
 školství Český Těšín

 11. "i-AIR REGION"
https://powietrze.slaskie.pl/content/projekt-i-air-region
https://www.iairregion.eu

 Partnerzy z województwa śląskiego: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza",
 Województwo Śląskie, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 
Partnerzy projektu: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., Moravskoslezský kraj, Regionální
 sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 12. "Współpraca transgraniczna między FN w Ostravie i WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju"

 Partner z województwa śląskiego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
 
Partner projektu: Fakultní nemocnice Ostrava

 13. "Český Těšín/Cieszyn INEurope"
http://www.tessinineurope.eu/

 Partnerzy z województwa śląskiego: Miasto Cieszyn, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy
 Regionalnej "Olza"
 
Partnerzy projektu: Město Český Těšín,  Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska

 14. "Usprawnienie czesko-polskej współpracy w walce z cyberprzestępczością"
http://slaska.policja.gov.pl/kat/policja-slaska/fundusze-pomocowe/usprawnienie-czesko-pol

 Partner z województwa śląskiego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 
Partnerzy projektu: KWP we Wrocławiu i w Opolu, Krajské ředitelství policie: Královéhradeckého kraje,
 Libereckého kraje, Pardubického kraje, Olomouckého kraje i Moravskoslezského kraje, Univerzita Palackého v
 Olomouci  

 15. "Razem dla pogranicza - rozwój polsko-czeskiego partnerstwa transgranicznego w oparciu o
       współpracę Łękawicy i Jabłonkowa"

 Partner z województwa śląskiego: Gmina Łękawica
 
Partner projektu: Město Jablunkov

 16. "Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu
       Silesia"

 Partner z województwa śląskiego: Miasto Racibórz
 
Partner projektu: Statutární město Ostrava

 17. "SUWAT: Współpraca transgraniczna w monitorowaniu skażenia chemicznego i radiacyjnego wód
       powierzchniowych przez wody kopalniane"
http://suwat.gig.eu/pl/start

 Partner z województwa śląskiego: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 
Partner projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 18. "Moc tradycji"
http://projekty.us.edu.pl/projekty-edukacyjne
https://www.facebook.com/poweroftradition/

 Partnerzy z województwa śląskiego: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
 
Partner projektu: Obec Hrčava 

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś