Przejdź do treści głównej

Otwarcie 4. naboru wniosków projektowych (Interreg Europa)


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2018-05-07 13:04

Interreg_Europe_logo_RGB

7 maja br. uruchomiony został czwarty, a zarazem ostatni, nabór wniosków projektowych w ramach programu Interreg Europa. Potrwa on do 22 czerwca. W stosunku do poprzednich naborów zaszło kilka istotnych zmian:

 • Wprowadzono dodatkową zasadę dotyczącą zasięgu geograficznego. Chociaż w ramach programu zawsze promowane były projekty obejmujące szeroki zasięg geograficzny, zasada dot. regionów z których powinni pochodzić partnerzy, nie była do końca wyjaśniona. Obecnie zasięg programu (28 krajów UE, Szwajcaria i Norwegia) został podzielony na cztery strefy geograficzne. Aby projekt był kwalifikowalny, partnerzy muszą pochodzić z co najmniej trzech z czterech wyznaczonych obszarów.

  Obszary objęte programem z podziałem na strefy geograficzne:

  Północ Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Norwegia, Szwecja
  Wschód Austria, Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia
  Południe Chorwacja, Cypr, Grecja, Włochy, Malta, Portugalia, Hiszpania
  Zachód Belgia, Francja, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Szwajcaria, Wielka Brytania


  Należy również unikać koncentrowania się na obszarach objętych współpracą transnarodową lub transgraniczną, gdyż tego typu projekty, ze względu na ograniczony zasięg terytorialny, przynoszą niewielką wartość dodaną dla Interreg Europa - jedynego programu obejmującego całe terytorium UE.
  Deklaracje partnerstwa będą przesyłane przy pomocy aplikacji internetowych iOLF. Dotychczas każdy partner był zobowiązany do określenia kwoty współfinansowania. W przeszłości powodowało to wiele błędów, więc formularz uległ zmianie – szablon nie zawiera już tej informacji, a kwestia finansowa poruszona jest w odpowiedniej sekcji na formularzu wniosku projektowego.

 • Inteligentny (e)formularz wniosku.
  Istnieje możliwość korzystania z systemu iOLF w celu automatycznego wypełniania załączników do wniosku (np. deklaracje partnerstwa, listy poparcia). W ten sposób można zapewnić spójność nazw instytucji i instrumentów polityki między aplikacją a załącznikami. System iOLF generuje te dokumenty jako wstępnie wypełnione pliki PDF. Przed ich przesłaniem należy je podpisać i przesłać do systemu.
  Uwaga: po wygenerowaniu załączników odpowiednie sekcje formularza wniosku (takie jak budżet, nazwy instytucji, nazwy instrumentów polityki) nie powinny być już aktualizowane.
  W przeciwnym razie konieczne będzie generowanie załączników na nowo.

 • Innowacyjność projektów
  Propozycje projektowe muszą wykazywać innowacyjny charakter. Dotychczas w programie Interreg Europa zatwierdzono 184 projekty. Wyczerpują one wiele tematów, więc bycie innowacyjnym staje się coraz trudniejsze. Aby ułatwić tworzenie nowych wniosków, przygotowano kilka wskazówek dla przyszłych wnioskodawców:
  - skupienie się na niedostatecznie reprezentowanym temacie, takim jak energia odnawialna, jakość wody lub zarządzanie odpadami
  - włączenie w partnerstwo niedostatecznie reprezentowanych regionów i/lub nowych organizacji.

 • Realizacja projektu (faza 2)
  Druga faza projektu będzie poświęcona realizacji planów działań i ich monitorowaniu. Jak w poprzednich naborach, działania zawarte w tej fazie będą wstępnie zdefiniowane. Aby zapewnić terminowe zakończenie projektów, czas trwania fazy 2 skraca się do jednego roku dla wszystkich projektów złożonych w 4. naborze. Wprowadzono również finansowanie przy pomocy ryczałtu. Kwota ryczałtowa jest określana w odniesieniu do liczby instrumentów polityki/planów działań, które mają być monitorowane. Szczegóły dot. ww. kwestii znajdują się w Podręczniku programu.

Więcej informacji, wraz z kompletem dokumentów do pobrania znajduje się na internetowej stronie programu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś