Przejdź do treści głównej

Newsletter

Newsletter dot. Europejskiej Współpracy Terytorialnej (wymagane)

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania bieżących informacji na temat programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg), dostępnych dla wnioskodawców z województwa śląskiego, tzw. newslettera i zamieszczanych na stronie ewt.slaskie.pl
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody przez subskrybenta lub do czasu zamknięcia programów Interreg 2014-2020, których newsletter dotyczy.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wysyłki newslettera.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.


Podaj wynik dodawania: 2 i 8

Pomóż nam poprawić serwis


{captcha_ocena}
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś