Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim

EN | PL

Galeria projektów EWT

 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach CIRCUSE: Zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem/ recyklingiem terenów
 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach COACH BioEnergy: Międzynarodowa sieć wiedzy w zakresie produkcji i wykorzystania biomasy do celów energetycznych w Europie Środkowej i Wschodniej
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegląd Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej CLUSTERS-CORD: Klastry i współpraca na rzecz regionalnego rozwoju Europy Środkowej
 Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach EuroProc: Współpraca regionalna na rzecz dostępu MŚP do zamówień publicznych
 Gmina Zebrzydowice Rowerem do sąsiadów
 Powiat Żywiecki Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot’ celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy
 Gmina Ślemień Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości
 Gmina Łodygowice Współpraca przez kulturę - budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury
 Gmina Krzyżanowice Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmilowicach (CZ) rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim
 Powiat Cieszyński Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko - czeskim
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Program przygotowania zawodowego specjalistów-liderów transferu innowacji 
i nowoczesnych technologii do firm na pograniczu polsko-czeskim.
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej DANTE: Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie
 Powiat Cieszyński Zwiększenie dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko - słowackiego wokół Trójstyku w gminach Istebna i Čierne
 Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie Jedno miasto - jedna kultura
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Orła Białego w Żywcu Wspólnie szukamy sposobu na zdrowe, aktywne i twórcze życie poza siecią komputerową

Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
2016-09-21

Spotkanie informacyjne dot. Programu Interreg Polska – Słowacja (podsumowanie)

20 września br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone omówieniu jednego z pięciu programów Europejskiej Współpracy terytorialnej dostępnego dla województwa śląskiego, tj. Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

promocja EWT