Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim

EN | PL

Galeria projektów EWT

 Gmina Kozy Współpraca strażaków bez granic
 Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce z siedzibą w Rybniku PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości i nowych MŚP
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej I3SME: Wdrażanie innowacji w sektorze MŚP
 Miasto Racibórz Ścieżka rowerowa Racibórz –  Krzyżanowice – Chotěbuz wzdłuż rzek Olza i Odra
 Powiat Cieszyński Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko - czeskim
 Miasto Racibórz, Gmina Krzyżanowice Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra
 Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie Hybrid Parks: Wzmocnienie zasobów ogrodów i parków na rzecz zrównoważonego rozwoju, poprzez połączenie ich potencjałów i promowanie synergii
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach Tool Quiz: Pomoc europejskim regionom we wspólnej pracy na rzecz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
 Gmina Wilamowice   Modernizacja Ośrodków Kultury w Wilamowicach i Rajeckich Teplicach z przeznaczeniem na współpracę międzynarodową
 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry - polska część Euroregionu Silesia EUREGIO PL - CZ
 Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Sieć przedsiębiorczości bez granic
 Miasto Gliwice Via Regia plus: Współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego
 Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Rudzie Ślaskiej ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sieć dla lokalnych okienek przedsiębiorczości
 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Centrum Gospodarki Odpadami Oddz. Zamiejscowy w Katowicach COACH BioEnergy: Międzynarodowa sieć wiedzy w zakresie produkcji i wykorzystania biomasy do celów energetycznych w Europie Środkowej i Wschodniej
 Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA w Katowicach CNCB: Klaster i sieć współpracy na rzecz sukcesu biznesu
 Miasto Jastrzębie - Zdrój Odwiedź sąsiada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza

Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
2016-10-21

Zakończona ocena formalna i kwalifikowalności złożonych wniosków na projekty w ramach I osi priorytetowej (Interreg Polska - Słowacja)

Zakończyła się ocena formalna i kwalifikowalności wniosków na projekty w ramach  I osi priorytetowej programu Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

promocja EWT