Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim

EN | PL

Galeria projektów EWT

 EUWT TRITIA z o.o. Zrównoważona działalność gospodarcza
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Przemysłowy klaster technologiczny- progospodarczy rozwój transgranicznej polsko-słowackiej sieci innowacji i nowych technologii
 Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach EuroProc: Współpraca regionalna na rzecz dostępu MŚP do zamówień publicznych
 Miasto Dąbrowa Górnicza RE-GREEN: Polityki regionalne na rzecz zielonych budynków
 Zamek Cieszyn Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego)
 Miasto Ustroń Rozwój współpracy między dwoma największymi miastami uzdrowiskowymi Euroregionu TS/ŚC: Karwiną i Ustroniem w zakresie kultury i turystyki
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA w Katowicach CNCB: Klaster i sieć współpracy na rzecz sukcesu biznesu
 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach CIRCUSE: Zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem/ recyklingiem terenów
 Urząd Miasta Będzin ACT4PPP: Międzynarodowe Działania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 Gmina Łodygowice Współpraca przez kulturę - budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury
 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach ACT CLEAN: Dostęp do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Program przygotowania zawodowego specjalistów-liderów transferu innowacji 
i nowoczesnych technologii do firm na pograniczu polsko-czeskim.
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
 Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach SERPENTE: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
2016-07-28

Koniec oceny formalnej i kwalifikowalności wniosków złożonych w II osi priorytetowej (Interreg Polska - Słowacja)

Zakończyła się ocena formalna i kwalifikowalności wniosków projektowych złożonych w II osi priorytetowej programu Interreg V-A Polska - Słowacja „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytet inwestycyjny "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi".

2016-07-21

Konkurs dotacji na działania informacyjne o funduszach europejskich dla prasy lokalnej

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w „Konkursie dotacji na działania informacyjne dla prasy lokalnej dotyczące Funduszy Europejskich”. Jego celem jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich w prasie lokalnej i lokalnych portalach internetowych.

promocja EWT