Polecamy

Wiadomości


Pomóż nam kształtować platformy learningowe! (Interreg Europa)

W ramach programu Interreg Europa istnieje możliwość wywierania wpływu na ukształtowanie platform learningowych. Platformy zapewniają wsparcie dla polityk na poziomie regionalnym i lokalnym...


VIII Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego

W dniach 13-14 czerwca 2017 r. w Berlinie odbędzie się VIII Doroczne Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. 


II nabór mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

W dniu 7.02.2017 r . Stowarzyszenie Region Beskidy, jako partner wiodący projektu parasolowego realizowanego z Wyższą Jednostką Terytorialną Żylina uruchomiło II nabór mikroprojektów w ramach...