Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 354 wiadomości z wszystkich 354 dla zadanych warunków:

Zatwierdzono Raport Programu Współpracy Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Komitet Monitorujący zatwierdził Raport Końcowy z postępów realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Raport zawiera najważniejsze informacje na temat postępów rzeczowych w realizacji Programu, informacje finansowe, informacje na temat wykorzystania alokacji, a także analizę postępów we wdrażaniu Programu.

| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Zakończona ocena formalna i kwalifikowalności złożonych wniosków na projekty w ramach II i III osi priorytetowej (Interreg Polska - Słowacja)

Zakończyła się ocena formalna i kwalifikowalności wniosków na projekty w ramach:

  •  II osi priorytetowej, cel szczegółowy: „Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego”
  • III osi priorytetowej: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Informacje dla beneficjentów Interreg V-A RCz - PL

Przy składaniu raportów częściowych z realizacji projektu w ramach programu Interreg V- A Republika Czeska - Polska wraz z Zestawieniem Wydatków nie ma już obowiązku składania tabeli Excel z nazwą „Wykaz wydatków“, ponieważ system MS2014+ dokonuje już przeliczenia na walutę w euro. W związku z tym Zestawienie Wydatków wystarczy wypełnić bezpośrednio w MS2014+.

| kategorie: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś