Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 709 wiadomości z wszystkich 709 dla zadanych warunków:

Zakończona ocena formalna złożonych wniosków na projekty w ramach II i III osi priorytetowej (Interreg Polska - Słowacja)

Uprzejmie informujemy, że zakończona została ocena formalna wniosków na projekty w ramach:

• II osi priorytetowej, cel szczegółowy: „Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego”,
• III osi priorytetowej programu: „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”.

2018-12-07
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Szkolenie dla beneficjetnów programu Interreg Polska - Słowacja, 30.11.2018 r., Bielsko-Biała (materiały do pobrania)

30 listopada br. w Bielsku-Białej odbyło się szkolenie przeznaczone dla beneficjentów programu Interreg Polska - Słowacja. Skierowane było do partnerów projektów zatwierdzonych w drugim naborze wniosków z obszaru tematycznego „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

2018-12-03
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Czy współpraca się opłaca - konferencja Interreg V-A RCz-PL

Szanowni Państwo

serdecznie zapraszamy na polsko-czeską konferencję pn. „Czy współpraca się opłaca?” poświęconą Interreg V-A Republika Czeska - Polska, którą organizuje Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w województwie śląskim we współpracy z Euroregionem Śląsk Cieszyński i Regionalnym Punktem Kontaktowym w Kraju Morawskośląskim.

 

 

2018-11-20
| kategorie: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

Regionalne seminarium informacyjne nt. EWT w województwie śląskim - materiały pokonferencyjne

15 listopada br. w Katowicach odbyło się Regionalne seminarium informacyjne nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim. Wydarzenie to, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Ślaskiego cyklicznie od lat, miało na celu upowszechnienie wiedzy o programach EWT/Interreg dostępnych dla wnioskodawców z naszego regionu.

2018-11-15
| kategorie: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020, Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, Interreg Europa Środkowa 2014-2020, Interreg Europa 2014-2020

Nowe publikacje Interreg Europa Środkowa

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem przygotowanym na zlecenie programu Interreg Europa Środkowa przez Wiedeński Instytut Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych. Studium zatytułowane "Socio-economic challenges, potentials and impacts of transnational cooperation in central Europe" skupia się na wyzwaniach i potencjale dla współpracy transnarodowej na obszarze Europy Środkowej.

2018-11-02
| kategorie: Interreg Europa Środkowa 2014-2020

Wędrówka wystawy promującej Interreg V-A RCz-PL

Wystawa wędruje!

Wystawa promująca Program pn. "Wędrówka projektów dobrych praktyk zrealizowanych w ramach Interreg V-A Republika Czeska -Polska na terenie województwa morawsko-śląskiego i województwa śląskiego”  tym razem zagościła w Krzyżanowicach.

2018-10-29

Regionalne seminarium informacyjne nt. EWT w województwie śląskim (Katowice, 15.11.2018 r.)

Serdecznie zapraszamy do udziału w Regionalnym seminarium informacyjnym nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

2018-10-23
| kategorie: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020, Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, Interreg Europa Środkowa 2014-2020, Interreg Europa 2014-2020

Szkolenie i wystawa Interreg V-A RCz-PL

19 października br. w Bielsku-Białej odbyło się szkolenie pn. "Zapytaj Kontrolera", które zorganizowane zostało przez Regionalny Punkt Interreg V-A RCz-PL w województwie śląskim. Podczas szkolenia skierowanego do beneficjentów Programu kwestie problematyczne dotyczące poprawnej realizacji i rozliczania projektów omówili przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Programu.

 

2018-10-23

Wyniki 12. posiedzenia KM Interreg V-A RCz-PL

Wyniki 12. posiedzenia KM Interreg V-A RCz-PL

16 października br. w Ołomuńcu (Republika Czeska) odbyło się 12. posiedzenie Komitetu Monitorującego Interreg V-A RCz-PL. Przedmiotem posiedzenia było m.in. zatwierdzenie do dofinansowania projektów złożonych w naborze do Osi Priorytetowej 3 i 4. Informacje o zatwierdzonych projektach zamieszczne zostały na stronie Programu http://pl.cz-pl.eu/aktualnosci/wyniki-posiedzienia-komitetu-monitorujcego-90.

2018-10-17
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś