Przejdź do treści głównej

Referat Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Departament Rozwoju i Transformacji Regionu 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Wita Stwosza 3, pok. 106
40-041 Katowice

 

Adres korespondencyjny

Referat Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Juliusza Ligonia 46
40-037 Katowice

 

Barbara Witala

kierownik Referatu EWT

tel. +48 32 77 44 037
e-mail: barbara.witala@slaskie.pl

Informacja w zakresie programów EWT realizowanych w województwie śląskim

Dorota Przyłucka

tel. +48 32 77 44 038
e-mail: dorota.przylucka@slaskie.pl

Informacja w zakresie programów EWT realizowanych w województwie śląskim

 

Dominika Mojsa

tel. +48 32 77 44 038
e-mail: dominika.mojsa@slaskie.pl

Informacja w zakresie programów EWT realizowanych w województwie śląskim


Regionalny Punkt Kontaktowy programu Interreg Polska - Słowacja  w Bielsku-Białej
Logo Interreg PL-SK

Bożena Mendrek-Gańczarczyk
tel. +48 33 485 32 84
e-mail: bozena.ganczarczyk@slaskie.pl, rpk.plsk@slaskie.pl
Informacja w zakresie programów EWT, a w szczególności nt. Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020
 
Regionalny Punkt Kontaktowy programu Interreg Polska - Słowacja w Katowicach
 

Ewelina Sosnowska
tel. +48 32 77 44 038
e-mail: ewelina.sosnowska@slaskie.pl, rpk.plsk@slaskie.pl

Informacja w zakresie programów EWT, a w szczególności nt. Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

 
Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego dla Programu Interreg Polska - Słowacja jest realizowane w ramach projektu Pomocy Technicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Podmiot Regionalny/Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Republika Czeska - Polska oraz Interreg Czechy - Polska 2021-2027 w Bielsku-Białej

logo_cz_pl_eu_2661x255_rgb

logo czpl pl (1)

Biuro Zamiejscowe w Bielsku-Białej
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Piastowska 40, pok. 330
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: rpk@slaskie.pl

Małgorzata Jasek
tel. +48 33 485 32 83                                                                           
e-mail: malgorzata.jasek@slaskie.pl

Monika Drożdż
tel. +48 33 485 32 83
e-mail: monika.drozdz@slaskie.pl
Informacja w zakresie Interreg V-A Republika Czeska - Polska oraz Interreg Czechy - Polska 2021-2027

Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego w 2023 r. jest realizowane w ramach projektu Pomocy Technicznej Interreg V-A RCz-PL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 
Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego we Wspólnym Sekretariacie Programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027

Karolina Jarnot

Wspólny Sekretariat (WS)
Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej

Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc
Republika Czeska
tel. + 420 582 777 439
e-mail: Karolina.Jarnot@crr.cz

Zadania pracownika UMWSL delegowanego do WS są realizowane w ramach projektu Pomocy Technicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Fuduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś