Przejdź do treści głównej

Ruszyły nabory wniosków dla drugiej i trzeciej osi priorytetowej Programu (Interreg Polska - Słowacja)


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2018-03-05 10:39

5 marca 2018 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 ogłoszono nabory wniosków o dofinansowanie projektów dla drugiej osi priorytetowej Programu: Zrównoważony transport transgraniczny, cel szczegółowy:  Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego oraz trzeciej osi priorytetowej Programu: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Nabór potrwa do 30 kwietnia 2018 r., a rozstrzygnięcie planowane jest w październiku/listopadzie br.

Wniosek, w dwóch wersjach językowych, składany jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą generatora on-line dostępnego na stronie www.eplsk.eu.

O wsparcie ubiegać mogą się instytucje, których podstawowa działalność nie ma charakteru komercyjnego, np.
• organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
• placówki kształcenia zawodowego,
• jednostki naukowe,
• szkoły wyższe,
• organizacje pozarządowe non-profit,
• Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Pełna lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu.

Pełna lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu z terenu Republiki Czeskiej dostępna jest w Podręczniku Beneficjenta załącznik 15.

W ramach naboru dla 2 osi priorytetowej, można otrzymać dofinansowanie m.in. na:

  • Planowanie zintegrowanego transgranicznego systemu komunikacji publicznej, w tym m.in.: koordynacja rozkładów jazdy, wspólne bilety, system obsługi pasażerów, biletomaty; kampanie informacyjne i promocyjne, przewodniki, wspólne ulotki wielojęzyczne, mapy, oznakowanie przystanków, system wielojęzycznej informacji dla pasażerów na przystankach i stacjach kolejowych, zaprojektowanie wielojęzycznych stron internetowych umożliwiających wybór właściwego biletu, internetowe i dostępne z telefonu komórkowego wyszukiwarki połączeń itd.
  • Opracowanie transgranicznych map i koordynację połączeń.
  • Projekty dotyczące połączeń multimodalnych w zakresie publicznego systemu przewozu osób, np. budowa obiektów parkingowych typu „Parkuj i Jedź”.


W ramach naboru dla 3 osi priotytetowej, można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

  • Wspólne transgraniczne programy i inicjatywy dla uczniów i nauczycieli w placówkach edukacji specjalistycznej i zawodowej (np.: transgraniczne programy/inicjatywy edukacji specjalistycznej i zawodowej realizowane przez szkoły, staże, praktyki zawodowe, programy pilotażowe i stypendialne, wizyty studyjne dla uczniów i studentów w placówkach i szkołach kształcenia specjalistycznego i zawodowego).
  • Wspólne opracowanie i promocja oferty edukacji specjalistycznej i zawodowej.
  • Realizację transgranicznych działań wspierających tak zwane włączenie społeczne i partycypację społeczną, scalających obszar pogranicza jako obszar funkcjonalny; kursy, studia podyplomowe, programy i szkolenia.
  • Transgraniczną wymianę dobrych praktyk w zakresie realizacji programów i inicjatyw na potrzeby edukacji specjalistycznej;
  • Działania mające na celu określenie potrzeb w kontekście edukacji specjalistycznej i zawodowej (np. identyfikacja wspólnych problemów i luk w ofercie edukacyjnej).

Zapraszamy do odwiedzenia strony Programu w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi naborów, m.in. sposobu składania wniosków projektowych, oceny złożonych aplikacji czy niezbędnej dokumentacji:

  • Informacje dot. naboru dla 2. osi prioryterowej dotępne są tutaj
  • Informacje dot. naboru dla 3. osi prioryterowej dotępne są tutaj

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś