Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 607 wiadomości z wszystkich 607 dla zadanych warunków:

Wybór obserwatorów i zastępców obserwatorów w Komitecie Monitorującym Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Zapraszamy zainteresowane podmioty reprezentujące partnerów gospodarczych i społecznych oraz/lub społeczeństwo obywatelskie w dziedzinie edukacja i ochrona środowiska do zgłaszania swoich kandydatur do udziału w charakterze obserwatora w Komitecie Monitorującym Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

2015-05-19
| kategorie: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

Wnioskowanie o środki z rezerwy celowej

3 kwietnia 2015 r. została zaakceptowana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących m.in. z budżetu Unii Europejskiej.

2015-04-10
| kategorie: Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, Interreg Europa Środkowa 2014-2020, Interreg Europa 2014-2020

Przedstawiciele NGO w KM Interreg V-A Polska-Słowacja

2 kwietnia 2015r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji (z uwzględnieniem organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych) do Komitetu Monitorującego (KM) Program Współpracy Transgranicznej   INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

2015-04-02
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś