Przejdź do treści głównej

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według

 

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska jest programem współpracy transgranicznej, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 23 czerwca 2015r. i obejmuje swym zasięgiem m.in. część województwa śląskiego. Program skupia się na 4 celach tematycznych określonych  w Osiach Priorytetowych i wspiera działania z zakresu zarządzania ryzykiem, rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz zatrudnienia, edukacji i kwalifikacji oraz współpracy instytucji i społeczności.

 

Budżet Programu: ok. 226 mln euro z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Obszar wsparcia Programu:

Po stronie polskiej: podregiony: bielski i rybnicki (woj. śląskie) oraz powiat pszczyński (podregion tyski), jeleniogórski i wałbrzyski (woj. dolnośląskie) oraz powiat strzeliński (podregion wrocławski), opolski i nyski (woj. opolskie),

Po stronie czeskiej: kraje: Liberecki, Hradecki, Pardubicki, Ołomuniecki, Morawskośląski.

 

Priorytety:

Oś priorytetowa 1 „Wspólne zarządzanie ryzykiem”;

Oś priorytetowa 2 „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania              zatrudnienia”;

Oś priorytetowa 3 „Edukacja i kwalifikacje”;

Oś priorytetowa 4 „Współpraca instytucji i społeczności”;

Oś priorytetowa 5 „Pomoc techniczna”.

 

Instytucje Programu m.in.:

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz;

Instytucja Certyfikująca: Ministerstwo Finansów RCz, Fundusz Narodowy;

Instytucja Audytowa: Ministerstwo Finansów RCz, Departament: Instytucja Audytowa RCz;

Instytucja Krajowa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP.

 

Funkcję Wspólnego Sekretariatu (WS) dla Interreg V-A Republika Czeska – Polska pełni Centrum Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Ołomuńcu. WS w wykonywaniu powierzonych zadań wspierany jest przez m.in. Regionalne Punkty Kontaktowe w urzędach marszałkowskich województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

 

Potencjalni wnioskodawcy (lista indykatywna, szczegółowa lista stanowi załącznik nr 31 do Podręcznika Wnioskodawcy) m.in.:

    - organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,

    - jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług   publicznych,

    - instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,

    - organizacje pozarządowe non-profit,

    - Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,

    - kościoły i związki wyznaniowe,

    - jednostki naukowe.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś