Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2018-08-14

Oferta pracy w programie Interreg Europa Środkowa

Wspólny Sekretariat programu Interreg Europa Środkowa poszukuje specjalisty finansowego, którego głównym zadaniem będzie zarządzenie i monitoring Pomocy Technicznej programu. 

2018-08-14

Zmiana programu Interreg Polska - Słowacja: odstąpienie od przeprowadzenia oceny strategicznej oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 48 ust. 4 U stawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

2018-08-14

Zmiana w formularzu wniosku projektowego Interreg V-A RCz-PL

Informujemy wnioskodawców programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, że w przypadku gdy projekt pociąga za sobą możliwość wystąpienia pomocy publicznej, należy wypełnić we wniosku zakładkę...Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś