Przejdź do treści głównej

Instytucje w programie Interreg Europa 2021-2027
KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej  - Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
ul. Słowackiego 13
40-094 Katowice
tel.: +48 22 273 81 76

Osoba do kontaktu: Anna Stol
e-mail: Anna.Stol@mfipr.gov.pl, IE@mfipr.gov.pl

Strona internetowa


INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA:

Rada Regionalna Hauts-de-France we Francji

Strona internetowa IZ Interreg Europa


INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA:

Prowincja Flandria Wschodnia (Belgia)


INSTYTUCJA AUDYTOWA:

Międzyresortowa Komisja ds. Koordynacji Kontroli Europejskich Funduszy Strukturalnych (Francja)

Instytucję audytową wspomaga grupa audytorów składająca się z przedstawicieli każdego państwa partnerskiego.


WSPÓLNY SEKRETARIAT:

Formularz kontaktowy z Wspólnym Sekretariatem Programu
Pomóż nam poprawić serwis


{captcha_ocena}
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś