Przejdź do treści głównej

Szkolenie online OP4 (Interreg V-A RCz-PL)


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2020-11-09 08:00

logo_cz_pl_eu_2661x255_rgb

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

W związku z ogłoszonym naborem do Osi Priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności, Wspólny Sekretariat Interreg V-A Republika Czeska - Polska zaprasza wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków na szkolenie online.

Szkolenie w formie wideo rozmowy odbędzie się 12 listopada br., w godzinach od 10.00 do 13.00. 

Poniże link na który należy się zalogować w dniu szkolenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmFiNDM1ZjgtZDg4OC00MGZiLThjM2EtYmI1NGU0YWNkMTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207b6a421-684d-401a-8de6-3252c3a6574c%22%2c%22Oid%22%3a%22f7b5cc0d-04d4-4156-acb3-b67fdf0cfe37%22%7d

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie https://pl.cz-pl.eu/konferencje-szkolenia-seminaria-konsultacje-open-day/szkolenia-seminaria

Serdecznie zapraszamy!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś