Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 872 wiadomości z wszystkich 872 dla zadanych warunków:

Komunikat dot. działań w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 ponoszonych zgodnie z zasadą konkurencyjności przez polskich beneficjentów

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącym możliwości wyłączenia zasady konkurencyjności w zamówieniach, realizowanych w projektach przez polskich beneficjentów.

Szczegóły w załączniku. 

2020-04-06
| kategorie: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020, Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, Interreg Europa Środkowa 2014-2020, Interreg Europa 2014-2020

WAŻNA INFORMACJA związana z XI naborem w Euroregionie Beskidy (Interreg RCz-PL)

W związku trwającym naborem Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej informuje, iż w związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym wnioski złożone po terminie naboru, tj. 2 kwietnia br., ale nie później niż do 30 kwietnia 2020 roku, do których dołączona zostanie odpowiednia prośba wraz z uzasadnieniem mogą być rozpatrzone na XI posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego, wstępnie planowanym na czerwiec 2020 roku.

 

2020-04-02
| kategorie: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

Ograniczony kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego z powodu epidemii koronawirusa

W związku z epidemią koronawirusa, pracownicy realizujący zadania związane z Europejską Współpracą Terytorialną w woj. śląskim/programami Interreg  br. będą pracować zdalnie.  

2020-04-01
| kategorie: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020, Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, Interreg Europa Środkowa 2014-2020, Interreg Europa 2014-2020

"Tęsknię za Tobą Czechu/Stýská se mi po tobě, Čechu"

Baner z takim przesłaniem pojawił się na nadbrzeżach Olzy. Stefan Mańka wspólnie z Magdaleną Szadkowską tą piękną akcją chcieli wyrazić tęsknotę związaną z ograniczoną możliwością kontaktu  z czeskimi przyjaciółmi po drugiej stronie granicy. Izolacja wymuszona bardzo trudną sytuacją związaną z Covid-19, jest dotkliwa dla wszystkich mieszkańców, a szczególnie dla młodych mieszkańców pogranicza.

2020-03-26
| kategorie: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

Odwołanie szkolenia dla beneficjentów (Interreg Polska - Słowacja)

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 informujemy, że szkolenie (zaplanowane początkowo na 17 marca, a potem przełożone na 21 kwietnia) dla beneficjentów projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II osi priorytetowej „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytetu inwestycyjnego: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi" nie odbędzie się. 

2020-03-26
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Zmiana terminu Wydarzenia Promocyjnego związanego z 30-leciem Interreg (Interreg RCz-PL)

Szanowni Państwo,

w imieniu Wspólnego Sekretariatu Interreg V-A Republika Czeska - Polska uprzejmie Państwa informujemy, iż Wydarzenie Promocyjne związane z obchodami 30-lecia Programów Interreg , które zaplanowane zostało na 30 maja br. w Ostrawie/Dolni Oblast Vitkovice ze względu na trudną sytuację zostaje przeniesione na inny termin.

2020-03-24
| kategorie: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

Projekty typu extension stage – złożono 26 aplikacji (Interreg Region Morza Bałtyckiego)

Aż 26 projektów, które mają się zakończyć w tym roku, złożyło wniosek o tzw. fazę rozszerzenia (extension stage) w celu wdrożenia dodatkowych działań, które zwiększą ogólny wpływ rezultatów projektu, a tym samym przyczynią się do zwiększenia innowacyjności, lepszego dostępu i zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego.

 

2020-03-20
| kategorie: Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

Wstępne zalecenia Instytucji Zarządzającej przy ocenie kwalifikowalności wydatków w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (Interreg V-A RCz - PL)

Zalecenia dot. oceny kwalifikowalności wydatków w związku z rozprzestrzenianiem koronawirusa zostały wydane w oparciu o wstępne oświadczenie Komisji Europejskiej (KE). Ostateczne zalecenia zostaną opublikowane po wydaniu wiążącego stanowiska ze strony KE.

2020-03-16
| kategorie: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś