Przejdź do treści głównej

Nabór wniosków Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy (Interreg V-A RCz-PL)


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2020-06-30 08:40

 logo_cz_pl_eu_2661x255_rgb

logo erb

Stowarzyszenie "Region Beskidy" w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM) we współpracy z Region Beskydy we Frýdku-Místku w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący) w związku z trwającym

ciągłym/otwartym naborem wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

przypominają, iż wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami można składać na bieżąco, wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego MS2014+  https://mseu.mssf.cz.

Zarządzający Funduszem gwarantuje, iż wnioski, które zostaną złożone (sfinalizowane w aplikacji MS2014+) w terminie do 24 września 2020 r. 
będą rozpatrywane na XII posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) planowanym na grudzień 2020 r.

Dofinansowane będą następujące typy mikroprojektów:

typu A - wspólne, z Partnerem Wiodącym,
typu B - partnerskie/komplementarne,
typu C – samodzielne.

Mikroprojekty powinny wpisywać się tematycznie w:

Oś priorytetową 2Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Oś priorytetową 4 – Współpraca instytucji i społeczności.

 

Podstawowym dokumentem dla wnioskodawców są Wytyczne dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy. Dokument ten wraz z załącznikami oraz pozostałymi dokumentami Programu i informacjami dostępne są stronach internetowych Zarządzających FM - Euroregionu Beskidy: www.euroregion-beskidy.pl oraz www.regionbeskydy.cz  


Wszelkie informacje o Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 można uzyskać w Dziale Czeskim Biura: 
Stowarzyszenia „Region Beskidy” ul. Widok 18/1-3
43-300 Bielsko-Biała
tel. 033 488 89 22
    
e-mail: j.szweda@euroregion-beskidy.pl oraz  g.kruczek@euroregion-beskidy.pl

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW !!!

czpl grafika_7

Dodatkowe informacje dotyczące otwartego naboru wniosków w ramach z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

Kwalifikowalny wnioskodawca musi mieć osobowość prawną i siedzibę na obszarze działalności Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów - Euroregionu Beskidy:

po stronie polskiej:

 • miasto na prawach powiatu grodzkiego: Bielsko-Biała,
 • powiat żywiecki: Żywiec, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Milówka, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka, Radziechowy Wieprz;
 • część powiatu bielskiego: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice;
 • powiat pszczyński: Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Pszczyna, Suszec

po stronie czeskiej:

 • Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
 • Sdružení měst a obcí Region Slezská brána
 • Zájmové sdružení Frýdlantsko – Beskydy
 • Dobrovolný svazek obcí Olešná
 • Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice
 • Sdružení povodí Morávky
 • Mikroregion sdružení obcí povodí Stonávky

Wyjątek stanowią jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które są jednostkami instytucji mających siedzibę poza obszarem działania danego Zarządzającego FM, ale na terenie danego Zarządzającego prowadzą działalność.

Formularz Wniosku projektowego w ramach FM musi zostać wypełniony przy wykorzystaniu aplikacji internetowej – MS2014+. Wraz z wnioskiem projektowym należy złożyć wszystkie wymagane załączniki. Do Zarządzającego FM nie składa się wniosków w wersji papierowej. Do złożenia wniosku niezbędne jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Rodzaje mikroprojektów

mikroprojekty typu A – tzw. wspólne mikroprojekty z Partnerem Wiodącym - o dofinansowanie

wnioskuje Partner Wiodący w imieniu obu/wszystkich partnerów projektu,

mikroprojekty typu B – tzw. mikroprojekty partnerskie/komplementarne – o dofinansowanie wnioskuje każdy partner odrębnie,

mikroprojekty typu C – tzw. mikroprojekty samodzielne – o dofinansowanie wnioskuje tylko jeden
z partnerów.

 

Finansowanie mikroprojektu:

Minimalne dofinansowanie: 2 000 EUR

Maksymalne dofinansowanie:

w  osi priorytetowej 2: mikroprojekty typu A – 60 000 EUR (maks. 30 000 EUR na część narodową)

          mikroprojekty typu B i C – 30 000 EUR

w  osi priorytetowej 4: mikroprojekty typu A – 40 000 EUR (maks. 20 000 EUR na część narodową)

          mikroprojekty typu B i C – 20 000 EUR

Całkowite wydatki kwalifikowalne mikroprojektu mogą wynosić maksymalnie dwukrotność wartości dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś