Przejdź do treści głównej

Nabór wniosków w Euroregionie Beskidy


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2020-01-27 11:25

logo erb

Zapraszamy do składania wniosków !

Stowarzyszenie "Region Beskidy" w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM) we współpracy z Region Beskydy we Frýdku-Místku w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący) przypominają o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami można składać na bieżąco, wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego MS2014+  https://mseu.mssf.cz.

Zarządzający Funduszem gwarantuje, iż wnioski, które zostaną złożone (sfinalizowane w aplikacji MS2014+) w terminie do 2 kwietnia br. będą rozpatrywane na XI posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego, którego posiedzenie planowane jest na czerwiec br.

Dofinansowane mogą być następujące typy mikroprojektów:

typu A - wspólne, z Partnerem Wiodącym,

typu B - partnerskie/komplementarne,

typu C – samodzielne.

Mikroprojekty powinny wpisywać się tematycznie w:

Oś priorytetową 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Oś priorytetową 4 Współpraca instytucji i społeczności

Podstawowym dokumentem dla wnioskodawców są Wytyczne dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy. Dokument ten wraz z załącznikami oraz pozostałymi dokumentami Programu i informacjami dostępne są stronach: www.euroregion-beskidy.pl oraz www.regionbeskydy.cz

Dodatkowe informacje dotyczące otwartego naboru wniosków w ramach z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

Kwalifikowalny wnioskodawca musi mieć osobowość prawną i siedzibę na obszarze działalności Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów - Euroregionu Beskidy:

po stronie polskiej:

miasto na prawach powiatu grodzkiego: Bielsko-Biała.

powiat żywiecki: Żywiec, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Milówka, Koszarawa, Lipowa, Łękawica,

Łodygowice, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka, Radziechowy Wieprz;

część powiatu bielskiego: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice;

powiat pszczyński: Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Pszczyna, Suszec

po stronie czeskiej:

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

Sdružení měst a obcí Region Slezská brána

Zájmové sdružení Frýdlantsko – Beskydy

Dobrovolný svazek obcí Olešná

Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice

Sdružení povodí Morávky

Mikroregion sdružení obcí povodí Stonávky

Wyjątek stanowią jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które są jednostkami instytucji mających siedzibę poza obszarem działania danego Zarządzającego FM, ale na terenie danego Zarządzającego prowadzą działalność.

Formularz Wniosku projektowego w ramach FM musi zostać wypełniony przy wykorzystaniu aplikacji internetowej – MS2014+. Wraz z wnioskiem projektowym należy złożyć wszystkie wymagane załączniki. Do Zarządzającego FM nie składa się wniosków w wersji papierowej. Do złożenia wniosku niezbędne jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rodzaje mikroprojektów:

mikroprojekty typu A – tzw. wspólne mikroprojekty z Partnerem Wiodącym - o dofinansowanie wnioskuje Partner Wiodący w imieniu obu/wszystkich partnerów projektu,

mikroprojekty typu B – tzw. mikroprojekty partnerskie/komplementarne – o dofinansowanie wnioskuje każdy partner odrębnie,

mikroprojekty typu C – tzw. mikroprojekty samodzielne – o dofinansowanie wnioskuje tylko jeden z partnerów.

Finansowanie mikroprojektu:

Minimalne dofinansowanie: 2 000 EUR

Maksymalne dofinansowanie:

w  osi priorytetowej 2: mikroprojekty typu A – 60 000 EUR (maks. 30 000 EUR na część narodową)

                                 mikroprojekty typu B i C – 30 000 EUR

w  osi priorytetowej 4: mikroprojekty typu A – 40 000 EUR (maks. 20 000 EUR na część narodową)

                                 mikroprojekty typu B i C – 20 000 EUR

Całkowite wydatki kwalifikowalne mikroprojektu mogą wynosić maksymalnie dwukrotność wartości dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Wszelkie informacje o Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020: 
Stowarzyszenia „Region Beskidy” ul. Widok 18/1-3
43-300 Bielsko-Biała
tel. 033 488 89 22
    
e-mail: j.szweda@euroregion-beskidy.pl oraz g.kruczek@euroregion-beskidy.pl

Logo_cz_pl_eu_barevne

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś