Przejdź do treści głównej

COVID-19 - aktualne informacje o realizacji Programu Interreg Polska - Słowacja


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2020-03-20 14:07

Poland-Slovakia

W związku z zalecanymi działaniami prewencyjnymi, instytucje programu, tj. Instytucja Zarządzająca, Instytucja Krajowa, kontrolerzy, Regionalne Punkty Kontaktowe oraz Euroregiony wykonują swoją pracę zdalnie. Na chwilę obecną nie ma to wpływu na tryb i termin podejmowanych decyzji.

W przypadku wniosków o zmianę i wniosków o płatność, zasady i terminy opisane są w Podreczniku Beneficjenta. W tym zakresie, komunikacja z WST jest zapewniona poprzez system SL2014.

Zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta, możliwe jest zakwalifikowanie kosztów związanych z organizacją podróży służbowych, do których nie doszło i partner projektu nie ponosi za to winy (np. odwołanie planowanych wydarzeń, zwolnienia lekarskie), a partner udowodni brak możliwości odzyskania poniesionych kosztów.

Instytucje Programu rozważą wprowadzenie analogicznego, jak w przypadku kosztów podróży służbowych opisanych powyżej, mechanizmu w odniesieniu do kategorii kosztów ekspertów zewnętrznych i usług zewnętrznych (w szczególności dot. szkoleń, usług związanych z organizacją imprez, spotkań, wydarzeń itp.).

W przypadkach, gdzie nie jest możliwe zrealizowanie działań w pierwotnie zaplanowanym terminie, należy rozważyć zmianę harmonogramu realizacji tych działań lub, jeśli to możliwe, przyjęcie alternatywnych sposbów działania, na przykład w formie wideokoneferencji czy nauczania online. Jeśli podjęcie takich środków nie jest możliwe, należy rozważyć anulowanie działań w formie wniosku o zmianę.

WST prosi o bieżące informowanie opiekuna projektu (przez SL2014 oraz mailowo) o trudnościach w realizacji projektów w związku z roprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. 

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś