Przejdź do treści głównej

Informacja o planowanym naborze wniosków dla drugiej i trzeciej osi priorytetowej Programu Interreg Polska - Słowacja


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2018-02-05 12:42

5 marca 2018 roku w ramach Programu Interreg Polska - Słowacja planowane jest otwarcie naboru projektów do dofinansowania dla drugiej i trzeciej osi priorytetowej Programu Zrównoważony transport transgraniczny, celu szczegółowego: Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego oraz Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Nabór trwać będzie do 30 kwietnia, a rozstrzygnięcie szacowane jest na październik/listopad br.

W ramach naboru dla 2. osi priorytetowej można uzyskać dofinansowanie m.in na:

  • Planowanie zintegrowanego transgranicznego systemu komunikacji publicznej;
  • Opracowanie transgranicznych map i koordynacja połączeń; rozwój przyjaznego środowisku systemu transportu multimodalnego na obszarze objętym Programem;
  • Projekty dotyczące połączeń multimodalnych w zakresie publicznego systemu przewozu osób, np. budowa obiektów parkingowych typu „Parkuj i Jedź”.

Nie przewiduje się możliwości finansowania kosztów transportu publicznego (np. dofinansowania dla właścicieli środków transportu), zakupu środków transportu, poza projektami pilotażowymi, mającymi na celu pobudzenie lub rozwój transportu publicznego na obszarze pogranicza.

W ramach naboru dla 3. osi priorytetowej można uzyskać dofinansowanie m.in na:

  • Wspólne transgraniczne programy i inicjatywy dla uczniów i nauczycieli w placówkach edukacji specjalistycznej i zawodowej;
  • Wspólne opracowanie i promocja oferty edukacji specjalistycznej i zawodowej;
  • Realizacja transgranicznych działań wspierających tak zwane włączenie społeczne i partycypację społeczną, scalających obszar pogranicza jako obszar funkcjonalny;
  • Transgraniczna wymiana dobrych praktyk w zakresie realizacji programów i inicjatyw na potrzeby edukacji specjalistycznej i zawodowej;
  • Działania mające na celu określenie potrzeb w kontekście edukacji specjalistycznej i zawodowej.


Więcej informacji na temat planowanych naborów dostępnych jest na stronie programu:
1. Transport multimodalny
2. Edukacja

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś