Przejdź do treści głównej

Informacja w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 (Interreg Polska - Słowacja)


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2020-03-16 07:15

Poland-Slovakia

Praca Wspólnego Sekretariatu Technicznego

Od 16 do 27 marca br. pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) będą pracować zdalnie. W związku z powyższym prosimy o kontakt drogą mailową. Adresy znajdują się w zakładce  Kontakt.

Informacja dla beneficjentów

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym oraz jego negatywnym wpływem na realizację projektów w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej informujemy, że Instytucja Zarządzająca będzie brała pod uwagę wyjątkowe i nieprzewidziane okoliczności spowodowane powyższym przy ocenie realizacji projektów. Wszystkie przypadki będą rozpatrywane indywidualne, wychodząc naprzeciw beneficjentowi. W zależności od rodzaju projektu i problemu wdrażane będą najlepsze dla danego przypadku rozwiązania. 

Instytucja Zarządzająca wspólnie z partnerami zagranicznymi pracuje nad mechanizmami, które w sposób elastyczny i korzystny  pozwolą na sprawną realizację zaplanowanych w projektach działań. W ramach powyższego przewiduje się, m.in:

  • wyrażanie zgody na wydłużenie okresu realizacji projektów,
  • wydłużenie terminów składania wniosków o płatność,
  • elastyczne podejście do terminów przeprowadzania kontroli na miejscu
  • bardziej elastyczne podejście do oceny kwalifikowalności wydatków, na którą ma wpływ obecne zagrożenie epidemiczne

Uprzejmie prosimy o bieżące informowanie opiekuna projektu we Wspólnym Sekretariacie Technicznym o ewentualnych problemach w projekcie, które są spowodowane zagrożeniem epidemicznym wskutek rozprzestrzenienia się koronawirusa.

Wspólny Sekretariat Techniczny planuje skierować do beneficjentów za pośrednictwem systemu SL2014 specjalną ankietę dla zbadania zaistniałych i potencjalnych trudności w realizacji projektów, rzeczowych i finansowych.

Jednocześnie prosimy o jak najszybsze podjęcie wszelkich niezbędnych starań związanych z odwołaniem spotkań i odzyskaniem zapłaconych w ramach projektów środków, zgodnie z warunkami umowy w przypadku anulowania: podróży, spotkania, wydarzenia, itp.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś