Przejdź do treści głównej

3. nabór w programie Interreg Europa Środkowa zakończony


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2018-01-26 12:26

25 stycznia 2018 r. zakończył się 3. nabór wniosków projektowych do programu Interreg Europa Środkowa. Złożonych zostało 191 wniosków. W pierwszej kolejności wnioski zostaną poddane ocenie kwalifikowalności, by następnie przejść ocenę jakościową. Komitet Monitorujący wybierze do dofinansowania nowe transnarodowe projekty na początku 2019 r.

Trzeci nabór był otwarty dla wszystkich osi priorytetowych (dot. innowacji, strategii niskoemisyjnych, zasobów naturalnych i kulturowych oraz transportu), ale ukierunkowany tematycznie. Na nowe projekty przewiduje się ok. 60 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program Interreg Europa Środkowa wspiera współpracę transnarodową i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za pomocą działań o charakterze inwestycyjnym: pilotażowych, demonstracyjnych (przy czym program nie finansuje inwestycji o dużej skali). Projekty powinny zmierzać do zwiększenia potencjału instytucjonalnego grup docelowych. Obszar programu obejmuje: Austrię, Chorwację, Czechy, Polskę, Słowację, Słowenię, Węgry oraz częściowo Włochy i Niemcy.


Linki zewnętrzne
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś