Przejdź do treści głównej

Otwarcie naborów na projekty standardowe w ramach Interreg Polska - Słowacja 2021-2027


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2022-12-23 09:05

logo interreg pl-sk

22 grudnia br. zostały ogłoszone nabory na projekty standardowe w ramach programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027 w priorytetach:

1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze

  • Cel szczegółowy 1: Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.
  • Cel szczegółowy 2: Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.


2. Lepiej połączone Pogranicze (drogi)

  • Cel szczegółowy 1: Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez aplikację WOD2021.


Podstawowe informacje dot. trwających naborów:

Tematyka Termin składania wniosków Budżet naboru Poziom dofinansowania Wartość dofinansowania projektu Okres realizacji projektu
Klimat  22.12.2022 - 31.03.2023

8 800 000 EUR Maksymalny poziom dofinansowania
z EFRR: 80% kosztów kwalifikowanych
200 tys. - 2 mln EUR 24 miesiące
Bioróżnorodność 3 880 000 EUR 200 tys. - 1,5 mln EUR
Drogi 20 005 741 EUR 500 tys. - 4 mln EUR

Więcej informacji na temat naborów wraz z załącznikami do pobrania znajduje się na stronie internetowej Programu:

- informacje o naborze dot. klimatu

- informacje o naborze dot. bioróżnorodności

- informacje o naborze dot. dróg

nabór

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś