Przejdź do treści głównej

Szkolenie dla wnioskodawców projektów związanych z klimatem i bioróżnorodnością (Interreg Polska - Słowacja 2021-2027)


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2023-01-05 11:46

logo interreg pl-sk
W związku z trwającymi naborami w programie Interreg Polska - Słowacja na projekty z zakresu priorytetu 1: Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze (22.12.2022-31.03.2023 r.) zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców, które odbędzie się
20 stycznia 2023 r. w Bielsku-Białej (Sala nr 122 w Starostwie Powiatowym, ul. Piastowska 40).

Zainteresowanych udziałem prosimy o rejestrację poprzez wypełnienie formularza w terminie do 16-go stycznia 2023 r.


REJESTRACJA

AGENDA SZKOLENIA

Nabór w ramach priorytetu I obejmuje 2 cele szczegółowe: 

1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z przystosowaniem do zmian klimatu i ochroną przed klęskami żywiołowymi, takie jak:

  1. łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatu w wymiarze transgranicznym, w tym tych o charakterze klęsk żywiołowych,
  2. poprawa współpracy w zakresie transgranicznego zarządzania kryzysowego, w tym wymiana doświadczeń / wspólne szkolenia służb ratowniczych / standaryzacja wyposażenia służb ratowniczych na obszarze Pogranicza,
  3. analizy, badania, strategie, plany działania oraz pilotaże, które dotyczą przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu w wymiarze transgranicznym, w szczególności w postaci klęsk żywiołowych.

Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR wynosi 80% kosztów kwalifikowlanych. Wartość dofinansowania projektu wynosi od 200 tys. EUR do 2 mln EUR.

Ogłoszenie o naborze wniosków dostępne jest na stronie Programu Interreg Polska-Słowacja.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z ochroną przyrody i zachowaniem bioróżnorodności, takie jak:

  1. ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo,
  2. przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu i pojawianiu się gatunków inwazyjnych,
  3. analizy, strategie, plany działania, pilotaże, które dotyczą ochrony lub tworzenia form ochrony przyrody i utrzymania transgranicznych korytarzy ekologicznych.

Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR wynosi 80%. Wartość dofinansowania projektu wynosi od 200 tys. EUR do 1,5 mln EUR.

Ogłoszenie o naborze wniosków dostępne jest na stronie Programu Interreg Polska-Słowacja.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Szczegółowe informacje o działaniach kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych znajdują się  w rozdziale 2.6. Podręcznika Programu.


 szkolenie I priorytet - plakat

 

Logo Interreg PL-SK

Szkolenie organizowane w ramach projektu Pomocy Technicznej pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś