Przejdź do treści głównej

Wskazówki dotyczące przygotowania planów działań w ramach programu Interreg Europa


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2018-10-31 15:05

Interreg_Europe_logo_RGB

W kwietniu 2018 r. zakończył się pierwszy etap realizacji 19 projektów zatwierdzonych w ramach programu Interreg Europa. Po dwóch latach współpracy oraz wymiany dobrych praktyk, przyszedł czas na finalizację planów działań. Analiza planów stanowi ważny wstęp do etapu drugiego. Na oficjalnej stronie internetowej Programu opublikowano wykaz ważnych wskazówek, którymi należy się kierować w przypadku przygotowywania ww. planów.

Colour_Phase1and2
1. Dostosowanie szablonu do własnego projektu

Wzór planu działań znajduje się w załączniku nr 1 do dokumentu programowego. Powinien być on dostosowany do projektów i partnerów, zawierać podstawowe informacje o instytucji oraz logotypy. Nieakceptowane jest kopiowanie załącznika. Zalecanym językiem jest angielski, ale możliwe jest również stosowanie języków narodowych z zastrzeżeniem, że należy dołączyć obszerne, anglojęzyczne streszczenie.

2. Krótkie podanie wszystkich niezbędnych informacji

Plan działań nie musi być długim dokumentem, ale niezbędne jest podanie informacji dla każdego działania, np. opis, ramy czasowe, koszty czy źródła finansowania.  Ważne jest również określenie czy plan działań zostanie zatwierdzony przez właściwą organizację odpowiedzialną za politykę w danym regionie.

3. Powiązanie działań z projektem

Podejmowane działania powinny zostać tak opisane, aby jednoznacznie wykazywać powiązanie z projektem, a w szczególności podkreślić wpływ na międzyregionalny proces uczenia się, np. ukazywać w jaki sposób dobra praktyka z jednego regionu zainspirowała podejmowanie działań w innym. Jeśli działanie nie może być powiązane z zadaniami opisanymi w projekcie, nie powinno być uwzględnione w planie działania.

4. Każde działanie powinno zostać precyzyjnie zdefiniowane

Działania, które należy wdrożyć, stanowią najważniejszą część każdego planu i są podstawą monitorowania fazy 2. Ważne jest zatem, aby były jasno określone. Ponadto plan działania określa, w jaki sposób proces uczenia zostanie przekształcony w konkretne cele. Dlatego należy upewnić się, że są one wyraźnie związane z wdrażaniem projektu. Kontynuacja procesu uczenia się nie jest już możliwa w fazie 2.

 

Możliwe jest sprawdzenie planów działań z projektów takich jak: ERUDITE, NICHE, iEER lub CLUSTERS3. Planowane jest również zorganizowanie na początku przyszłego roku seminarium internetowego, aby zaprezentować pierwsze doświadczenia i wyzwania napotkane podczas finalizacji tych planów.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś