Przejdź do treści głównej

Wyniki X posiedzenia Komitetu Monitorującego programu Interreg Polska - Słowacja


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2019-12-16 09:18

Poland-Slovakia

10-11 grudnia w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego programu Interreg Polska - Słowacja. Podczas obrad, Komitet zatwierdził między innymi do dofinansowania projekty drogowe złożone w 3. naborze.

W trakcie posiedzenia m.in:

  •  przedstawiono stan wdrażania Programu;

  • zatwierdzono do dofinansowania cztery projekty z trzeciego naboru wniosków w ramach drugiej osi priorytetowej „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytetu inwestycyjnego: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi";

  • zatwierdzono nową  listę  projektów z I osi priorytetowej "Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza" rekomendowanych do dofinansowania;

  • zatwierdzono zmiany w Podręczniku dla beneficjenta,

  • zatwierdzono zmiany w planie ewaluacji programu,omówiono stan realizacji działań informacyjno-promocyjnych w 2019 r oraz zatwierdziliśmy zmiany w Strategii Komunikacji oraz plan działań informacyjno-promocyjnych na 2020 rok,

Więcej informacji na temat przebiegu Komitetu Monitorującego wraz z listą zatwierdzonych projektów znajduje się na stronie internetowej Programu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś