Przejdź do treści głównej

Zmiana programu Interreg Polska - Słowacja: odstąpienie od przeprowadzenia oceny strategicznej oddziaływania na środowisko


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2018-08-14 09:58

Poland-Slovakia

Zgodnie z art. 48 ust. 4 Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako Instytucja Zarządzająca Programem, informuje, że na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w procesie zmiany Programu.

Decyzja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko została uzgodniona z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym. Oba organy potwierdziły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Szczegóły znajdują się na oficjalnej stronie Programu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś