Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 654 wiadomości z wszystkich 654 dla zadanych warunków:

Wyniki 11. posiedzenia KM Interreg V-A RCz-PL

W dniach 14-15 marca br. w Sulisławiu (woj. opolskie) odbyło się 11. posiedzenie Komitetu Monitorującego Interreg V-A RCz-PL. Przedmiotem posiedzenia było m.in zatwierdzenie do dofinansowania projektów złożonych w ramach naboru do Osi Priorytetowej 2 „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”.

2018-03-16
| kategorie: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

Poszukiwanie partnera - średnia szkoła zawodowa II stopnia (Kraj Żyliński, Słowacja)

Słowacka średnia szkoła zawodowa II stopnia: Stredná odborná škola strojnícka w Kysucké Nové Mesto (Kraj Żyliński), poszukuje partnera – polskiej szkoły nakierowanej na przemysł maszynowy, zainteresowanej przygotowaniem i realizacją, jako partner wiodący, wspólnego projektu w ramach 3. Osi priorytetowej programu Interreg Polska - Słowacja: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

2018-03-08
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja Współpraca

Zakończenie naboru wniosków na platformy projektowe

28 lutego br. zakończył się nabór wniosków na platformy projektowe. Organizacje partnerskie realizujące projekty w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz w ramach innych programów finansowanych z funduszy UE, przy współpracy z koordynatorami Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, opracowały dziewięć propozycji platform projektowych.

2018-03-06
| kategorie: Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

Ogłoszenie o naborach, Podręcznik wnioskodawcy, Metodyki kontroli i oceny (Interreg V-A RCz-PL)

Uprzejmie informujemy, że zostały ogłoszone nabory w Osiach priorytetowych 3 oraz 4 Interreg V-A RCz-PL. Szczegóły znajdą Państwo w sekcji Ogłoszenia o naborach wniosków i zatwierdzone projekty. Opublikowana została także nowa wersja Podręcznika wnioskodawcy i nowa wersja Metodyki kontroli i oceny wniosków standardowych oraz pełnych projektów flagowych.

 

2018-03-05
| kategorie: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

Ruszyły nabory wniosków dla drugiej i trzeciej osi priorytetowej Programu (Interreg Polska - Słowacja)

5 marca 2018 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 ogłoszono nabory wniosków o dofinansowanie projektów dla drugiej osi priorytetowej Programu: Zrównoważony transport transgraniczny, cel szczegółowy:  Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego oraz trzeciej osi priorytetowej Programu: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Potrwa on do 30 kwietnia 2018 r., a rozstrzygnięcie planowane jest w październiku/listopadzie br.

2018-03-05
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców: 2. i 3. oś priorytetowa - podsumowanie (Interreg Polska - Słowacja)

W dniach 22-23 lutego w siedzibie Beskidzkiego Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego w Bielsku-Białej, odbyło się szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych składaniem wniosków projektowych dla osi priorytetowych dot. zrównoważonego transportu transgranicznego (transport multimodalny) oraz edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

2018-03-02
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

III nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w Euroregionie Beskidy - SZKOLENIA (Interreg Polska - Słowacja)

W związku z trwającym III naborem mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020, Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza na szkolenia, podczas których omówione zostaną zasady ubiegania się o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w perspektywie finansowej 2014-2020.

2018-03-02
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś