Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 231 wiadomości z wszystkich 1040 dla zadanych warunków: kategoria: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020;

InfoSpace - zaproszenie na webinarium (FM Interreg V-A RCz-PL)

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska oraz Stowarzyszenie Člověk na hranici, z.s., które realizują partnerski projekt „InfoSpace” w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska zapraszają do udziału w warsztacie przeprowadzonym w formule webinarium w czwartek 18.03.2021 r. w godzinach 13.00 - 15.00, poświęconym prezentacji projektu oraz rozpoczęciu prac aktualizujących strategię dotyczącą współpracy terytorialnej w Euroregionie Śląsk Cieszyński.

2021-03-09
| kategorie: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

XIII nabór wniosków FM Interreg V-A RCz-PL w Euroregionie Beskidy

Stowarzyszenie "Region Beskidy" w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM) we współpracy z Region Beskydy we Frýdku-Místku w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący) uprzejmie informuje, iż trwa XIII ciągły/otwarty nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

2021-01-18
| kategorie: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

Fundusze Europejskie to też międzynarodowe programy Interreg!

Interreg od 30 lat w Europie, a od 16 lat w Polsce z powodzeniem wspiera współpracę między ludźmi ponad granicami. Programy Interreg ułatwiają wspólne rozwiązywanie problemów i wymianę wiedzy. Dzięki nim budujemy sąsiedzkie relacje i uczymy się współpracować w międzynarodowym partnerstwie. Podejmując wspólne wyzwania z zagranicznymi partnerami możemy wspólnie i skutecznie pokonywać istniejące bariery.

2020-12-18
| kategorie: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020, Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, Interreg Europa Środkowa 2014-2020, Interreg Europa 2014-2020

I etap procedury strategicznej SOOŚ/SEA (CZ-PL 2021-2027)

Instytucja Zarządzająca Programu Interreg Czechy-Polska rozpoczęła pierwszy etap procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ/SEA), w ramach prac nad Programem Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2021-2027. Pierwszy etap obejmuje publikację Zawiadomienia (scoping report) oraz zbieranie uwag do tego dokumentu.

2020-12-07
| kategorie: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego - nagroda Marszałka dla Open Air Museum

Rozstrzygnięto XXI edycję konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego

Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęły 42 zgłoszenia z 30 gmin, w tym m.in. zgłoszenie Urzędu Miasta Cieszyn, który we współpracy z czeskimi partnerami zrealizował projekt pn. "Open Air Museum" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. 

2020-12-07
| kategorie: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

Nabór wniosków w OP4 – Współpraca Instytucji i społeczności (Interreg V-A RCz-PL)

4 nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej 4, w celu zwiększenia intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym, tym razem z naciskiem na współpracę w okresie i po pandemii Covid-19.

Instytucja Zarządzająca Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska ogłasza nabór wniosków w ramach osi priorytetowej 4. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną panującą obecnie w obu krajach partnerskich, a także biorąc pod uwagę fakt, jak duże problemy sprawia obecna sytuacja współpracującym instytucjom, w ogłoszonym naborze nacisk będzie położony na współpracę w okresie pandemii oraz po niej.

2020-10-19
| kategorie: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

Zmiany w MS 2014+/wskaźniki (Interreg V-A RCz-PL)

W związku z problemami z uzupełnianiem zakładki z informacjami nt. wskaźników, której nie można było w MS, w raporcie z trwałości wypełniać ani w jakikolwiek sposób zmieniać, podjęto decyzję, że zakładka ta zostanie ukryta. Zmiana ta została wprowadzona, aby nie wprowadzać w błąd użytkowników, jeżeli pomimo prób niczego nie można w niej wpisywać. Tak więc Beneficjenci w ramach raportu z trwałości, muszą wskaźniki opisać w załączniku raportu. Wszystkie informacje nt. wskaźników muszą być wgrywane do MS w formie załączników.

 

 

2020-10-14
| kategorie: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś