Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 251 wiadomości z wszystkich 816 dla zadanych warunków: kategoria: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020;

Regionalne seminarium informacyjne nt. EWT w województwie śląskim (Katowice, 29.11.2019 r.) – zapraszamy do udziału!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Regionalnym seminarium informacyjnym nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

2019-11-12
| kategorie: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020, Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, Interreg Europa Środkowa 2014-2020, Interreg Europa 2014-2020

Zakończona ocena strategiczna złożonych wniosków na projekty w ramach II osi priorytetowej (Interreg Polska - Słowacja)

Zakończyła się ocena strategiczna wniosków na projekty w ramach II osi priorytetowej: „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytetu inwestycyjnego: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi".

2019-11-07
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pomiaru i analizy wskaźników rezultatu (Interreg Polska - Słowacja)

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie pomiaru (listopad- grudzień 2019) i analizy 5 wskaźników rezultatu. Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z metodyką przedstawioną w „Koncepcji i metodyce, przeprowadzenia pomiaru oraz oszacowania wartości pośrednich i docelowych wskaźników rezultatu dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020”.

2019-10-28
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Zakończona ocena formalna złożonych wniosków na projekty w ramach II osi priorytetowej (Interreg Polska - Słowacja)

Zakończyła się ocena formalna wniosków na projekty w ramach II osi priorytetowej „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytetu inwestycyjnego: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi".

2019-10-21
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

EUWT TRITIA z o.o. zaprasza na szkolenia

ZAPROSZENIE

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. zaprasza na cykl szkoleń pt. „Praca z seniorami na terenach instytucji kultury i dziedzictwa narodowego”.

Do udziału w cyklu szkoleń zapraszamy pracowników instytucji kultury i dziedzictwa narodowego z terenu wsparcia programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

2019-08-27
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Zapraszamy na konferencję promującą efekty realizacji Programu Interreg Polska – Słowacja (Bielsko-Biała, 27 września 2019 r.)

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji promującej efekty realizacji Programu Interreg Polska – Słowacja, organizowanej przez Regionalny Punkt Kontaktowy w województwie śląskim. Wydarzenie stanowić będzie doskonałą okazję do zapoznania się z rezultatami transgranicznych projektów, w realizację których zaangażowani są partnerzy z naszego województwa jak również pozyskać informacje nt. przyszłości Europejskiej Współpracy Terytorialnej po 2020 roku.

2019-08-21
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Interreg Polska - Słowacja

1 lipca 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach drugiej osi priorytetowej Programu: „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytet inwestycyjny: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi".

2019-07-08
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś