Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 234 wiadomości z wszystkich 783 dla zadanych warunków: kategoria: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020;

Przedstawiciele NGO w KM Interreg V-A Polska-Słowacja

2 kwietnia 2015r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji (z uwzględnieniem organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych) do Komitetu Monitorującego (KM) Program Współpracy Transgranicznej   INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

2015-04-02
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Konferencja PWT PL-SK 2007-2013 - prezentacje

8 grudnia br. w Bielsku-Białej odbyła się konferencja poświęcona polsko-słowackiej współpracy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013.  W trakcie wydarzenia swoje doświadczenia zaprezentowali beneficjenci oraz przedstawiciele instytucji uczestniczących we wdrażaniu Programu. Uczestnikom konferencji zaprezentowano efekty realizacji projektów i mikroprojektów realizowanych przez partnerów z województwa śląskiego jak również założenia Programu na lata 2014-2020.

2014-12-12
| kategorie: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś